Bijgewerkt: 20 januari 2021

Cameratoezicht in het Stadshart Amstelveen vanaf maart 2013

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-12-2012

Burgemeester Jan van Zanen informeert de leden van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen:

'Geachte dames en heren,

Het Stadshart is een van de drukst bezochte plekken in Amstelveen: jaarlijks bezoeken vele mensen het Stadshart. Zij komen naar het Stadshart om te winkelen, of voor kunst en cultuur in bijvoorbeeld podium P60, de Schouwburg en het Cobra Museum, maar ook voor verschillende activiteiten die op het Stadsplein plaatsvinden, zoals de wekelijkse markt op vrijdag en andere evenementen.

cctv Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Deze Alvarion draadloos ethernet zender stuurt de videobeelden van de vijf videocamera's op het Westwijkplein naar de zogenaamde 'afkijk centrales' van de politie. Een dergelijk systeem wordt ook op het Stadsplein opgehangen


Om te zorgen dat het Stadshart een aantrekkelijke locatie is en blijft voor het winkelend publiek en de ondernemers is het van belang dat het Stadshart ook een veilige plek is. Sinds 2008 worden al verschillende maatregelen ingezet om de veiligheid rond het Stadshart te borgen. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de gemeente, straatcoaches, handhavers, de politie en de ondernemers in het gebied.

cctv Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Zo worden bij de politie de videobeelden van het Westwijkplein in Amstelveen gevolgd


Helaas komt op en rond het Stadshart nog altijd criminaliteit cn overlast voor. Uit gegevens van de politie blijkt, dat zich jaarlijks rond de 550 incidenten voordoen. Het gaat hierbij om delicten als: zakkenrollerij, winkeldiefstal, fietsendiefstal, diefstal uit auto's, en verschillende vormen van vernielingen.

In aanvulling op het huidige pakket van maatregelen heb ik met de politie gesproken over de inzet van cameratoezicht. Destijds is bij de invoering van het cameratoezicht op en rond het Westwijkplein, u bent hierover januari 2011 geïnformeerd, ook de invoering van cameratoezicht in het Stadshart overwogen.

Gezien de ontwikkelingen heb ik voor zomer besloten de voorbereidingen voor in invoering van cameratoezicht in het Stadshart ter hand te laten nemen. Na behandeling van het projectplan in het werkoverleg van 8 oktober 2012 heeft de driehoek op 7 november 2012 ingestemd met het voorstel om ook cameratoezicht in te zetten om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Dit voor de periode 2013 tot en met 2015.

De startdatum is afhankelijk van de techniek en de afspraken die nog moeten worden gemaakt over het installeren van ondersteunende apparatuur. Het streven is er op gericht uiterlijk op 1 maart 2013 van start te kunnen gaan.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van Zanen'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.