Bijgewerkt: 28 januari 2021

Cameratoezicht op het Stadsplein Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-12-2012

Het college van B en W van Amstelveen zet, in navolging van het Westwijkplein, cameratoezicht in op het Stadsplein. De belangrijkste doelstelling van de inzet van het cameratoezicht is het vergroten van de mogelijkheden voor politie en gemeente om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het streven is er op gericht uiterlijk op 1 maart 2013 van start te kunnen gaan. Het toezicht is voorlopig voor de periode 2013 t/m 2015.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Vlnr.: Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, Frank Diender buurtregisseur Stadshart Amstelveen en Rutger Hendriksen, wijkteamchef Amstelveen-Noord tijdens de presentatie van het nieuwe CCTV systeem van het Stadshart op 15 oktober 2012


Burgemeester Van Zanen: 'Op en rond het Stadshart komt nog altijd criminaliteit en overlast voor. Uit gegevens van de politie blijkt, dat zich jaarlijks rond de 550 incidenten voordoen zoals zakkenrollerij, winkeldiefstal, fietsendiefstal, diefstal uit auto’s, en verschillende vormen van vernielingen.

Ik heb daarom voor de zomervakantie besloten om de toepassing van cameratoezicht in gang te zetten om het aantal incidenten samen met politie en justitie tegen te gaan.'

Het Stadshart is een van de drukst bezochte plekken in Amstelveen: jaarlijks bezoeken vele mensen het Stadshart om te winkelen, of om een bezoek te brengen aan één van de culturele instellingen.

Om te zorgen, dat het Stadshart een aantrekkelijke locatie is voor het winkelend publiek en de ondernemers is het van belang, dat het Stadshart ook een veilige plek is. Sinds 2008 worden er al verschillende maatregelen ingezet om de veiligheid rond het Stadshart te borgen. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de gemeente, straatcoaches, handhavers, de politie en de ondernemers in het gebied.

Samen met politie en justitie geeft de gemeente hoge prioriteit aan veiligheid in de stad. Cameratoezicht vormt een belangrijk hulpmiddel. Voor de inzet van het cameratoezicht werkt de gemeente samen met politie, Openbaar Ministerie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.