Bijgewerkt: 17 januari 2021

Campus Uilenstede wordt gemoderniseerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-01-2014

Campus Uilenstede in Amstelveen ondergaat de komende jaren een metamorfose om de campus voor te bereiden op de toekomst. Een essentieel onderdeel van deze verandering is het ontwikkelen van een goed plein, de kern van de campus, waar het studentenleven geleefd kan worden.

Uilenstede Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Het Café Uilenstede


Voorzieningen, zoals een studentensupermarkt, fietsenmaker, kapper, cultuur, studenten kamerverhuurder DUWO en plekken voor studentondernemers komen aan dit plein te liggen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de horeca, de huiskamer van de campus. Deze komt op een goed zichtbare plek aan het plein, met mogelijkheden voor een goed terras.

Uilenstede Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Nieuwe studentenflats in Uilenstede


Voor het plein wordt een integraal ontwerp gemaakt ,dat past binnen de nieuwe buitenruimte van de gehele campus. Dit plein wordt aan alle kanten goed bereikbaar door twee nieuwe doorbraken in het combinatiegebouw. De horeca, de supermarkt en SubLub, de winkel voor duikbenodigdheden, worden verplaatst om een goed en leefbaar prettig plein te maken.

De huiskamer van de campus, de horeca, is cruciaal voor de levendigheid. De beoogde horecagelegenheid is van ’s morgens tot ’s avonds laat geopend en verkleurt gedurende de dag. ’s Morgens kun je er een kop koffie drinken, ’s middags is er gelegenheid voor lunch en studeren en ’s avonds voor eten, borrelen en feesten. De horeca wordt een bijzondere plek, waar ook ‘shop in shops’ in gemaakt kunnen worden, zoals een kapper, een kledingruilbeurs, een productpresentatie, een pop-up store voor een nieuw merk. Maar ook een themafeest kan perfect in de horeca worden georganiseerd.

Uilenstede Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Op 21 februari 2012 opende studenten huisvester DUWO onder grote belangstelling 314 nieuwe studentenwoningen op campus Uilenstede in Amstelveen


Wethouder Jan-Willem Groot (CDA): “De vernieuwingsplannen voor de campus zijn de afgelopen vier jaar gemaakt in samenwerking met een klankbordgroep van bewoners. Er is goed geluisterd naar hun wensen. Ook is er overleg geweest met de VBU (Vereniging Bewoners Uilenstede). Op deze manier willen we van Uilenstede niet alleen de grootste campus van Europa maken, maar ook de gezelligste.”

Uilenstede Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2014)

Screenshot van de homepage van Campus Uilenstede in Amstelveen


Het huidige café Uilenstede blijft open tot juni 2014. In de zomer wordt een tijdelijke horecavoorziening in het nieuwe gedeelte van het Combinatiegebouw geopend .Deze tijdelijke voorziening wordt beheerd door de nieuwe horeca exploitant. Deze kan hier op deze manier alvast bekendheid verwerven. De tijdelijke horecavoorziening blijft open tot het einde van dit jaar. Vanaf dat moment kunnen de studenten gebruik maken van de nieuwe horeca .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.