Bijgewerkt: 20 september 2019

Cardanus heeft lot in eigen handen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-05-2011

Accountantsbureau KPMG heeft in opdracht van het college van B en W van Amstelveen en in overleg met de Stichting Cardanus de financiële situatie van het bedrijf onderzocht. Belangrijkste conclusie die de gemeente uit het eerste deel van het onderzoek trekt, is dat Cardanus niet onmiddellijk failliet gaat door het wegvallen van de subsidie voor het jongerenwerk. Een maatregel die het college eerder aankondigde omdat de welzijnsorganisatie niet leverde volgens afspraak.

Uit het rapport blijkt dat Cardanus in de begroting over 2011 een bedrag van 365.000 euro heeft gereserveerd ter dekking van bijzondere kosten zoals ziekte. Het college is van mening, dat dit geld ook voor andere doeleinden kan worden ingezet, zoals het opvullen van gaten in de begroting.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU) tijdens een raadsvergadering in april 2011


Volgens het college moet Cardanus daarnaast flinke bezuinigingsmaatregelen nemen bijvoorbeeld op het stafbureau, dat vanwege het wegvallen van het jongerenwerk minder werk heeft. De welzijnsorganisatie teert al jarenlang in op het eigen vermogen. Als Cardanus de bedrijfsvoering niet aanpast, dreigt eind van dit jaar alsnog een faillissement.

Wethouder Koops, verantwoordelijk voor welzijn: “Het werk van Cardanus vinden we buitengewoon belangrijk. Dat ze al jarenlang interen op hun eigen vermogen moet echt veranderen. Er werken ontzettend veel vrijwilligers voor Cardanus, wij willen dit werk dan ook graag goed borgen. Daartoe is wel vereist, dat Cardanus bezuinigingsmaatregelen neemt.”

Strategisch beleidsplan

Cardanus heeft een strategisch beleidsplan opgesteld en ter bespreking naar b en w en de raad gestuurd. Het plan sluit niet goed aan bij het beleid dat het college voor ogen heeft om welzijnsbeleid vooral in te zetten voor kwetsbaren en ouderen. Koops: “Het college is teleurgesteld over het ontbreken van keuzes in het plan.

Een financiële onderbouwing hoe te komen tot uitvoering van het voorgenomen beleidsplan ontbreekt. Daarmee wordt niet een daadkrachtige en financiële toekomstbestendige partner voor de gemeente neergezet. Ik wil dan ook andere (welzijns)instellingen vragen om hun licht te laten schijnen over het welzijnswerk in Amstelveen.”

Besluitvorming ambulant jongerenwerk

Herbert Raat (VVD) wethouder jeugd en financiën: “Dit college wil waar voor z'n geld. Met andere woorden, als we voor producten en diensten betalen, willen we dat deze ook geleverd worden.


Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Herbert Raat (VVD) tijdens een gesprek
Dit is in het bedrijfsleven de normaalste gang van zaken. Als overheid werken we met gemeenschapsgeld. Ik vind dan ook, dat juist bij onze organisatie dit regel moet zijn in plaats van uitzondering”.

Het college van b en w besluit volgende week dinsdag definitief over de subsidie van het ambulante jongerenwerk. Eerst staat het onderwerp nog op de agenda van de commissie burgers en samenleving van woensdag 25 mei 2011.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.