Bijgewerkt: 7 augustus 2020

Cardanus onder de loep

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
18-02-2009

De wijkplatforms van Westwijk en Waardhuizen/Middenhoven zijn niet onder de indruk van antwoorden van B en W op hun kritiek over de subsidiëring van het welzijnswerk. Ze zijn blij dat de gemeenteraad een onderzoek heeft ingesteld.

Ria Ganzinotti van het wijkplatform Westwijk en Hermine Janssens van het platform Waardhuizen/Middenhoven hebben de afgelopen jaren geconstateerd, dat er grote problemen waren met jongeren in Amstelveen-Zuid. De gemeente heeft subsidie uitgegeven aan jongerenwerk, maar hun vraag is of die kreeg waar zij voor betaalde.

Vorig jaar stelden de beide dames een notitie op, waarin zij een lange reeks vragen stellen over geld dat de stichting Cardanus van de gemeente krijgt voor het jongerenwerk en wat dit in de praktijk oplevert. Zij noemden de notitie 'Kunst en Vliegwerk'. Omdat zij niet beschikken over de exacte cijfers, hebben zij aan de hand van cao's een schatting gemaakt van wat jongerenwerkers kosten en de uitkomst vergeleken met de subsidiebedragen.

Daaruit lijkt op te maken, dat er wel erg grote bedragen opgaan aan overhead van Cardanus. Er zou zelfs meer worden uitgegeven aan overhead dan aan de werkvloer (350 duizend euro tegen 265 duizend). B en W en Cardanus leggen in hun antwoord op de notitie veel nadruk op het feit dat Ganzinotti en Hermine uitgingen van cijfers die niet conform de werkelijke situatie zijn. Maar de reactie biedt de dames vooralsnog onvoldoende inzicht om het zelf te kunnen narekenen.

Naar de indruk van de platforms hoeft onderzoek niet ingewikkeld te zijn: „De Rekenkamer van de raad moet maar eens een uitdraai opvragen van de jaarafdracht aan de bedrijfsvereniging van de loongegevens van het jongerenwerk en de beheerders." Ganzinotti en Janssens roepen vooral de vraag op of het door de gemeente gehanteerde subsidiesysteem wel deugt.

De jaarrekening van Cardanus was tot 2003 nog goed te volgen. Toen werd precies aangegeven wat per centrum werd uitgegeven en wat aan overhead voor het stedelijk bureau. „Daarna worden zaken onder één noemer gebracht en verwerkt in complexe productie-eenheden, oninzichtelijk voor raadsleden en wijkplatforms en derhalve niet of nauwelijks controleerbaar."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.