Bijgewerkt: 5 augustus 2020

ChristenUnie wil de St. Annakerk behouden

Nieuws -> Gemeente

Bron: ChristenUnie Amstelveen
02-03-2009

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

Amstelveen, 2 maart 2009

Geacht college,

In het Nederlands Dagblad van maandag 23 februari 2009 én van dinsdag 24 februari 2009 werd bericht dat de St Annakerk te Amstelveen eind 2010 zal moeten worden gesloopt in verband met de verbreding van de A9. Gemeld werd dat dit aan de kerkgangers werd medegedeeld aan het einde van een kerkdienst op zondag 22 februari jl. Inmiddels hebben ook lokale media deze berichtgeving overgenomen. De ChristenUnie is door al deze berichtgeving onaangenaam verrast en zet hier vooralsnog vraagtekens bij. 

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De rooms-katholieke St. Annakerk aan de Amsterdamseweg 20-22


Vooropgesteld dient te worden dat de ChristenUnie de St Annakerk graag wil behouden als Amstelveens erfgoed. Het markante gebouw, uitstekend boven de A9, is een bepalend gezichtspunt in het Amstelveense. Een vertrouwd en rustgevend punt in een hectische omgeving, temidden van het geraas van auto’s en vrachtwagens.

In de gemeentevergadering van 4 februari jl. heeft het college nog volmondig bevestigd, naar aanleiding van vragen van de fractie van Groenlinks, dat door de verbreding c.q. ondertunneling van de A9 geen woningen of bedrijven zullen worden gesloopt. Nog geen drie weken later komt het bericht dat de St Annakerk eind volgend jaar zal worden gesloopt.

In verband daarmee stelt de ChristenUnie de volgende vragen aan het college. 1. Is het bericht over de sloop van de St Annakerk eind 2010, juist of onjuist?

 2. Als het bericht juist is:


  1. Hoe verhoudt dit zich met de uitspraken van het college op 4 februari 2009?

  2. Op basis van welke besluitvorming (scenario’s, gebiedsvisie etc.) moet de St Annakerk worden gesloopt?

  3. Wat is de reden dat dit niet (eerder) bekend is gemaakt aan de leden van de gemeenteraad?

  4. Bent u het met de ChristenUnie eens dat het gebouw waardevol en gezichtsbepalend is voor Amstelveen en zoveel als mogelijk behouden dient te worden?

  5. Is er enige mogelijkheid om de St Annakerk toch voor sloop te behoeden, bijvoorbeeld door het plaatsen op de monumentenlijst?


 3. Als het bericht onjuist is:


  1. Hoe komt het dat dergelijke berichten telkens weer in de media verschijnen?

  2. Wanneer was het college van plan het bericht te ontkrachten?

  3. Is het college het met de ChristenUnie eens dat de onrust die deze beeldvorming met zich meebrengt onder de bewoners van de stad het project op lange termijn geen goed zal doen?

  4. Wat doet het college aan externe (en interne) communicatie rond het project? Zijn deze activiteiten naar uw mening voldoende effectief?In afwachting van uw berichten, hoogachtend,

Jacqueline A. Koops-Scheele

Fractievoorzitster ChristenUnie

Externe link: berichtgeving Nederlands Dagblad dinsdag 24 februari 2009Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.