Bijgewerkt: 24 september 2020

Collecteweek van het Leger des Heils in gemeente Amstelveen 2015

Nieuws -> Sociaal

Bron: Leger des Heils
18-11-2015

Vrijwilligers van het Leger des Heils collecteren van 30 november tot en met 5 december 2015 in de gemeente Amstelveen. De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk, waarmee het Leger op een bijzondere wijze maandelijks vele mensen in buurten bijeen brengt tijdens inloopochtenden, of -middagen. Zo strijden we tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Het Leger des Heils from Leger des Heils on VimeoSteeds meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van voeding, gebruikte kleding of schuldhulpverlening. Een groeiende groep mensen heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het afgelopen jaar hielp het Leger des Heils bijna 60.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het Leger mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.