Bijgewerkt: 25 mei 2020

College Amstelveen heeft 6,9 miljoen euro overgehouden uit 2011

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-04-2012

In 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen 6,9 miljoen euro overgehouden. Terugbetaling van Landsbanki, een efficiënt beleid op het gebied van openbare orde, jeugd en veiligheid hebben hier aan bijgedragen.

Eerder dit jaar hield het College van Burgemeester en Wethouders nog rekening met een tekort. Gedurende het jaar hebben zij dit echter kunnen ombuigen naar een positief resultaat.

Tekorten uit grondopbrengsten van de gemeente en op het gebied van werk en inkomen (meer uitkeringen) konden gecompenseerd worden door op andere terreinen efficiënt met middelen om te gaan. Daarnaast is de terugbetaling van Landsbanki natuurlijk een enorme meevaller. Als ook het feit dat de gemeente dit jaar veel minder geld kwijt was aan energielasten.

Voorzichtig

Aangezien de economie nog altijd in een crisis verkeert wil het college voorzichtig omgaan met het positieve resultaat. Wethouder Herbert Raat (VVD) van financiën:’We kiezen er bewust voor 1,5 miljoen euro apart te reserveren voor eventuele koerswisselingen in de Landsbanki affaire. Dit traject duurt nog jaren en we weten nog niet helemaal zeker, wat het ons daadwerkelijk gaat opleveren. De overige 5,4 miljoen euro voegen we toe aan de algemene reserve’.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Adviezen Rekeningencommissie

De rekeningencommissie en de account hebben de resultaten van de gemeente bekeken en goedgekeurd. Adviezen die ze hierbij gaven:

-Verbeter de leesbaarheid van de financiële stukken

-Blijf risico’s regelmatig monitoren

-Geef bij de Kadernota een 10 jarige prognose over het verloop van reserves en voorzieningen

Het College heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.