Bijgewerkt: 18 september 2020

College Amstelveen zet in op doorstromingsexperiment

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-01-2012

Het college van B en W benut ook in 2012 weer maximaal de vrije beleidsruimte voor toewijzing van sociale huurwoningen beschikbaar gesteld door de Stadsregio Amsterdam (SRA). Daarnaast wil het college met een doorstromingsexperiment op bepaalde complexen starten. Naast de eerder ingezette maatregelen moet dit experiment de doorstroming op de Amstelveense woonmarkt op gang krijgen.

Van de circa 600 sociale woningen die in 2012 naar verwachting vrij komen, zal de gemeente er zo’n 180 toewijzen aan specifieke doelgroepen zoals sociaal medische urgenten (60 woningen) en maatwerk voor ouderen (project ‘van Groot naar Beter’ met 35 woningen).


Grotere kaart weergeven Sociale huurwoningen in Amstelveen

Ook reserveert de gemeente dit jaar weer woningen met faciliteiten voor senioren (16 woningen). In 2012 start ook een doorstroom experiment van woningcorporatie Eigen Haard bij een aantal wooncomplexen. Eigen Haard gaat huurders in deze complexen met een verhuiswens én met een inkomen boven de huurtoeslag grens actief benaderen en via bemiddeling een andere woning aanbieden. De gemeente heeft hiervoor in 2012 veertig sociale woningen in de vrije beleidsruimte beschikbaar gesteld.

Maatregelen voor beweging

Om de Amstelveense woningmarkt meer te laten doorstromen zijn in de Woonvisie 2011-2016 allerlei mogelijke maatregelen opgenomen om meer doorstroming op de sociale huurmarkt tot stand te brengen. Wethouder Groot: “De Amstelveense sociale woningmarkt stroomt al jaren onvoldoende door. Dit is een aanzienlijk zorgpunt.

Daarom grijpen we alle kansen aan om beweging op gang te krijgen en zo sociale woningen vrij te maken, zodat huishoudens met een laag inkomen meer kans maken op een sociale huurwoning. Ook nu de woningmarkt vertraagt, blijven we inzetten op allerlei mogelijkheden om de lokale woonmarkt vlot te trekken.”

De vrije beleidsruimte van woonruimteverdeling voor Amstelveen en collega-gemeenten werd in 2008 vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling. Lokale overheden beschikken over deze vrije beleidsruimte om plaatselijk maatwerk te kunnen leveren en zo knelpunten op hun sociale woningmarkt op te lossen.

Op dit moment geldt voor de gemeente Amstelveen nog steeds een vrije beleidsruimte van 30%. Het college zet in op meer vrije beleidsruimte om zo meer specifieke doelgroepen aan een passende woning te helpen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.