Bijgewerkt: 22 januari 2021

College B en W Amstelveen stelt prioriteiten bij handhaving

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-01-2014

Brandveiligheid van levensbelang

In het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving kiest het College B en W van Amstelveen voor zaken die essentieel zijn voor de stad en die van levensbelang kunnen zijn. Zo zet het college zwaar in op het verbeteren van brandveiligheid. Handhavers inspecteren woningen en het gebruik van bijgebouwen, zoals aan de Oude Karselaan en tenminste 200 bedrijven krijgen een controle. In de preventieve sfeer krijgen inwoners, middels speciale veiligheidscampagnes, informatie over de risico’s’.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


De gemeente heeft de taak en verplichting om te handhaven bij overtreding van wet- en regelgeving. Het aantal gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken op de terreinen bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, brandpreventie, milieu, bodem, openbare ruimte, horeca, APV en bijzondere wetten is echter zo groot, dat niet alles direct opgepakt en uitgevoerd kan worden.

Het college heeft dan ook keuzes moeten maken. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Handhaving:’Ook dit jaar zetten we onze mensen in voor zaken die er echt toe doen. Handhaving is geen doel op zich, we doen het om de stad veiliger te maken en de overlast op straat te bestrijden. Vanwege de enorme impact zetten we hier, samen met brandveiligheid, de meeste capaciteit op in’.  

Strategisch Meerjarenprogramma

De gemeenteraad heeft in oktober 2011 het Strategisch Meerjarenprogramma Integrale Handhaving 2011-2015 (pdf 28 pagina’s) vastgesteld. In dit plan staan de kaders en prioriteiten als het gaat om handhaving. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht de gemeente om daarnaast ook jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.