Bijgewerkt: 22 januari 2021

College B en W Amstelveen vergaderde bij VITAL

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-01-2018

Het college van B en W Amstelveen vergadert regelmatig buiten de deur. Deze week op 23 januari 2018 is het college op bezoek geweest bij VITAL, hoofdaannemer van de Amstelveenlijn. VITAL is een samenwerkingsverband van VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS. Sinds 2017 is het bedrijf gevestigd aan de Bovenkerkerweg. Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Amstelveenlijn: 'Goed dat VITAL zich in Amstelveen heeft gevestigd. Ze zitten zo dicht op het werk en dat heeft zijn voordelen. Ik ben blij met hun aanpak. Dat er hinder zal zijn, is onontkoombaar, maar met hun maatregelen beperkt VITAL de hinder voor omgeving, wegverkeer en openbaar vervoer’.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

De leden van het College B en W Amstelveen bij VITAL op 23 januari 2018. VITAL realiseert tussen 2017 en 2020 de ombouw van sneltramlijn 51 tot een hoogwaardige tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen WestwijkOmbouw Amstelveenlijn. De ombouw van sneltramlijn 51 tot een hoogwaardige tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk vindt plaats tussen 2017 en 2020. VITAL won vorige jaar de aanbesteding onder andere doordat zij met slimme oplossingen kwam. Zo hoeft, door de werkwijze van VITAL, pas begin 2019 gestart te worden met grootschalige werkzaamheden voor het ongelijkvloers maken van de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan. Hierdoor blijft sneltram 51 tot maart 2019 rijden tot Westwijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tram 51 in Westwijk bij het eindpunt aangekomenVITAL weet ook de oost-westverbinding bij kruispunt Sportlaan tijdens de bouw in stand te houden. Dit is mogelijk door het kruispunt Sportlaan volledig verdiept aan te leggen in plaats van half-verdiept. Een oplossing, waarmee ook tegemoet gekomen is aan een sterke wens van de omgeving. Het wegverkeer heeft eveneens baat bij de plannen van VITAL, doordat twee keer twee rijbanen in beide richtingen op de Beneluxbaan behouden kunnen blijven tijdens de bouw.

VITAL voert momenteel voorbereidende werkzaamheden uit. Begin 2019 starten grootschalige werkzaamheden op de drie kruispunten. Hoewel het hele jaar hard gewerkt wordt, valt de piekperiode van de gehele vernieuwing (infrastructuur, haltes en kruispunten) in de zomer van 2019. Vanaf maart 2019 wordt sneltram 51 tot aan de ingebruikname van de vernieuwde Amstelveenlijn vervangen door een tijdelijke buslijn (tram 5 blijft rijden met uitzondering van zomer 2019 en een aantal weekenden). In de loop van 2020 start het testen, waarna eind 2020 de vernieuwde Amstelveenlijn weer in gebruik gaat. Tot slot vindt de afronding van het project plaats in het eerste kwartaal van 2021. Kijk ook rond op de website van de Amstelveenlijn!

College bij u op bezoek? Amstelveen zet in op een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college vindt het belangrijk om goede contacten te onderhouden met bedrijven en instellingen in Amstelveen. Organisaties kunnen het college uitnodigen voor een bezoek door een e-mail te sturen aan: collegeoplocatie@amstelveen.nl. Het college vergadert via haar normale agenda (deze wordt dus niet aangepast aan de instelling, waar het college vergadert). Uiteraard neemt het college na de vergadering graag een kijkje in de organisatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.