Bijgewerkt: 6 maart 2021

College B en W Amstelveen wil betaald parkeren met vergunning uitbreiden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-01-2021

Het aantal gebieden waar betaald parkeren met vergunning geldt, wordt uitgebreid. Het gaat om delen van Keizer Karelpark Oost en West, Randwijck, een deel van Elsrijk, Kronenburg en het Oude Dorp. Het College van B en W van Amstelveen vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de invoering.

'We zien dat de parkeerdruk hier hoog is. Bewoners kunnen steeds moeilijker hun auto kwijt. Het is druk en te veel auto’s op zoek naar een parkeerplek in de wijken kunnen voor onveilige situaties zorgen. Voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid willen we daarom betaald parkeren met vergunning invoeren in deze gebieden. De gemeente heeft veelvuldig contact gehad met bewoners en bedrijven die zorgen hebben over de parkeeroverlast of specifieke parkeerproblemen. Voorafgaand aan de invoering wordt waar nodig maatwerk geleverd aan de bewoner, onderneming of instelling. Te denken valt aan een blauwe zone of specifieke persoonlijke parkeersituaties. Deze werkwijze heeft zich bewezen bij de invoering in andere gebieden in 2019' - zegt Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren


Alle betrokkenen ontvangen een informatiebrief voorafgaand aan de invoering. Ook worden zij uitgenodigd voor een informatieavond, al dan niet online. Volgens het voorstel is de invoering gefaseerd van juni 2021 tot februari 2022. Na de invoering in de gebieden wordt een nieuwe parkeerdrukmeting uitgevoerd om de eventuele ontstane olievlekwerking inzichtelijk te maken en waar nodig nieuwe oplossingen voor te stellen. Dat geldt ook voor gebieden waar het nu misschien rustiger is vanwege de coronacrisis. Hier wordt blijvend gemonitord. Mocht blijken dat de parkeerdruk hier weer toeneemt, kan alsnog betaald parkeren met vergunning worden ingevoerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.