Bijgewerkt: 30 mei 2020

College start herontwikkeling Noorder Legmeerpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-05-2011

In de planvorming van het college van B en W van Amstelveen moet de glastuinbouw in de Noorder Legmeerpolder duurzaam worden geherstructureerd om de positie van Amstelveen en de regio veilig te stellen voor de toekomst.

Versterking van het economisch klimaat, het toepassen van duurzame en innovatieve energie en het realiseren van een toekomstbestendig duurzaam glastuinbouwgebied zijn de speerpunten van de plannen. Het voorstel wordt ter informatie aangeboden aan de raadscommissies RWN en ABM van 24 en 26 mei 2011.

Het gebied Noorder Legmeerpolder bestrijkt in totaal circa 350 ha., waarvan straks circa 180 ha. bestemd is voor woningbouw (De Scheg), 62 ha. voor duurzame glastuinbouw, 111 ha. bedrijventerreinen (De Loeten en Amstelveen-Zuid) en groengebieden.

Belangrijkste ambitie is om een warmtenet te realiseren voor het uitwisselen van warmte, koude en (rest) CO2 tussen kasgebieden en toekomstige woonwijken. Dit warmtesysteem in combinatie met biomassa is onder bepaalde voorwaarden kansrijk. Een warmtenet geeft de duurzame herstructurering een belangrijke impuls.


Grotere kaart weergeven De Noorder Legmeerpolder

Win-win voor alle partijen

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) van economische zaken en milieu & energie hecht groot belang aan de herstructurering van het gebied: “Als we Amstelveen klaar willen stomen voor een duurzame en economisch sterke toekomst dan moeten we het integraal aanpakken. De Noorder Legmeerpolder heeft een belangrijke regionale positie op de arbeidsmarkt en biedt heel veel ruimte en kansen voor de lange termijn voor zowel tuinders, ondernemers, financiers én toekomstige bewoners.”

Subsidies

Het college maakt voor de voorbereidingen gebruik van de toegezegde subsidie van de Provincie Noord-Holland, uit het zogenaamde Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland programma. De Provincie heeft 2,6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de herstructurering van de Noorder Legmeerpolder.

Goede basis voor de toekomst

De gemeente hecht veel belang aan een gedegen onderbouwing van de kansen en mogelijkheden. Daarom wordt het gefaseerd uitgevoerd: in eerste instantie wordt een quick scan van mogelijke ontwikkelingsvarianten verricht.

Daarna vindt een marktverkenning van potentiële investeerders plaats en tenslotte wordt een business case van de meest kansrijke oplossingsrichting(en) gemaakt. Deze stappen zullen plaats vinden in overleg met belanghebbenden zoals de sector. Het college wil het business plan uiterlijk 2012 gereed hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.