Bijgewerkt: 4 augustus 2020

College van Amstelveen vereenvoudigt het ruimtelijk beleid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-03-2011

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de nota planologische afwijking. Amstelveners krijgen hiermee meer vrijheid bij bouwactiviteiten in en om hun woning. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp naar verwachting op 23 maart 2011. Bij een positieve uitkomst komen de nieuwe regels op www.amstelveen.nl te staan.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Herbert Raat (VVD) wethouder in de raadzaal


In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. Landelijk zijn hiermee de regels voor bouwactiviteiten al verminderd. Het Amstelveense college wil hier echter nog een schepje bovenop doen.

Wethouder Herbert Raat (VVD) van Vergunningen:’In 2011 start het college met voorbereiden en vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen. Dit gebeurt gefaseerd en neemt een aantal jaren is beslag. Vooruitlopend versoepelen we het ruimtelijk beleid op een aantal punten. Doel is lastenverlichting voor bewoners, bedrijven als ook voor de gemeente. Amstelveners die willen investeren in of om hun woning moeten hier zonder al te veel moeite de gelegenheid voor krijgen’.

De versoepeling betreft zes concrete en veel voorkomende ‘bouwactiviteiten’:  1. Sport- en speeltoestellen in openbare gebieden mogen in afwijking van het bestemmingsplan voortaan 4m hoog zijn;

  2. Een zwembad, whirlpool, jacuzzi mag maximaal vijftig procent van het achtererfgebied in beslag nemen inclusief overige bebouwing met een maximaal formaat van 50 m²;

  3. ruimere voorwaarden voor erf- en perceelafscheiding;

  4. dakterrassen bij dijkwoningen zijn toegestaan op niveau begaande grond en 2,50 meter van hoofdgebouw;

  5. dakkapers (nokverhogingen) mogen aangebracht worden bij woningen met een te flauwe dakhelling voor het plaatsen van een dakkapel;


Daarnaast is er nog een aantal bouwactiviteiten die niet vaak voorkomen. Als deze in strijd zijn met het bestemmingsplan beoordeelt het college deze per geval. Bij grote projecten moet de gemeenteraad toestemming geven als afgeweken wordt van het bestemmingsplan (verklaring van geen bedenking).

Om het proces te versnellen en de economie te bevorderen heeft de gemeenteraad situaties benoemd waarbij de toestemming van de raad niet nodig is. Het college mag dan zelf beslissen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.