Bijgewerkt: 21 januari 2021

College van B en W van Amstelveen vergaderde bij Atletiekvereniging Startbaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-05-2015

Wekelijkse vergaderingen van het college van B en W vinden niet alleen in de collegekamer van het raadhuis plaats, maar ook op locatie in Amstelveen. Op de jaarlijkse schoolsportdag voor groep acht was zij te gast bij Atletiekvereniging Startbaan. AV Startbaan is 1 juli 1975 opgericht. De naam van de vereniging is afgeleid van de straat, waar de accommodatie is gevestigd, de Startbaan.

Kort na oprichting werd door de gemeente in 1978 een 6-laans gravelbaan aangelegd. AV Startbaan bouwde gelijktijdig het huidige clubgebouw. Hierna volgden jaren van groei, waarbij al snel bleek, dat de gravelbaan niet voldeed aan de eisen die werden gesteld aan een moderne wedstrijdaccommodatie. Om de wedstrijdgerichte toekomst van de vereniging veilig te stellen, besloot AV Startbaan een kunststofbaan in eigen beheer aan te laten leggen. Daarmee werd AV Startbaan de eerste atletiekvereniging in Nederland die de atletiekbaan in eigen beheer heeft.

Een vereniging, zoals AV Startbaan draait op vrijwilligers. Onder het motto 'vele handen maken leuk werk' zijn ruim 150 leden actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld als barmedewerker, jurylid of EHBO-er. Zij zetten zich een paar keer per jaar in voor hun club en helpen zo mee om AV Startbaan draaiende te houden en de trainingen, wedstrijden en evenementen mede mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ongeveer 40 trainers actief die iedere week op de baan te vinden zijn voor, waar het om draait: het sporten. Ten slotte zijn er ruim 40 bestuursleden en commissieleden zonder wie er geen activiteiten, opgeleide trainers, wedstrijden, sportmateriaal en gezellig clubhuis zouden zijn. Van de vereniging zijn zo’n 500 mensen lid, van 4 jaar tot 80 jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Vlnr.: Wethouders Herbert Raat (VVD), Jeroen Brandes (PvdA) Peter Bot (BBA) in startpositie, Wil Koot AV Startbaan voorzitter, wethouder Maaike Veeningen (D66), Mirjam van t Veld burgemeester en René van Leeuwen van de Clubhuiscommissie op de atletiekbaan


Sporten en bewegen in Amstelveen

Sport is goed voor de gezondheid, de sociale contacten en het vestigingsklimaat van de stad. En bovenal is het leuk om te sporten. Sport is steeds meer een middel om doelstellingen op andere beleidsterreinen te verwezenlijken. Denk aan de betekenis van sport voor onderwijs, jeugd, gezondheid, maatschappelijke participatie en de aantrekkelijkheid van de stad. Vooral sportverenigingen spelen hierin belangrijke rol. Amstelveen kent ruim 75 sportverenigingen die veel gebruik maken van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen sport en actieve vrijetijdsbesteding.

Zoals AV Startbaan en bijvoorbeeld ook de Avondvierdaagse. Na een oproep van het college van B en W hebben vrijwilligers de organisatie van de Avondvierdaagse nieuw leven in geblazen. Wil Koot, voorzitter van de AV Startbaan, is tevens secretaris van de Avondvierdaagse die dit jaar van 2 tot en met 5 juni 2015 in Amstelveen wordt gelopen. Dankzij een nieuw bestuur en maatschappelijke partners kan hét wandelevenement voor kinderen doorgaan.

Ook dit jaar zijn er mooie routes uitgezet van 5, 10 of 15 km. Het startpunt is bij Korfbalvereniging Amstelveen, Startbaan 1. Nieuw is dat wandelaars zich op de startavond terplekke kunnen inschrijven. Met de Avondvierdaagse stimuleert de organisatie wandelen en bewegen als gezonde vorm van ontspanning met aandacht voor de natuur.

Vergaderen in het hart van de stad

Het college vergadert regelmatig buiten de deur. Bijvoorbeeld bij het Zonnehuis, De Olmenhof, het Oude Dorp, ondernemerscentrum Nest en recentelijk de International School of Amsterdam. Het college bedenkt niet alleen zelf waar zij gaat vergaderen. Bedrijven, instellingen en andere organisaties kunnen de gemeente, via de website, uitnodigen. Het besluit om ook op andere plekken in de stad te vergaderen past bij de manier waarop dit college Amstelveen wil besturen: dicht bij Amstelveners, met oog op wat er leeft in de samenleving.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.