Bijgewerkt: 21 januari 2021

College wil rotonde bij kruising Keizer Karelweg-Lindenlaan-Kastanjelaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-07-2018

Om de verkeersveiligheid te bevorderen en een betere oversteekplaats te realiseren wil het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen een rotonde aanleggen bij de kruising Keizer Karelweg-Lindenlaan-Kastanjelaan. Naar verwachting start de aanleg in de eerste helft van 2019.

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer: 'Voor voetgangers en fietsers is het op dit punt lastig oversteken. Met name in het belang van jongeren en mensen die slecht ter been zijn pakken we deze kruising aan. De route Lindenlaan-Kastanjelaan is een schoolroute voor onder andere het Keizer Karel College. Daarnaast ligt de kruising naast ‘t Huis aan de Poel en nabij gelegen seniorenwoningen.'

Er is een compacte rotonde ontworpen met een straal van 14 meter en fietspaden op 1 meter afstand van de rotonde. Dit is dezelfde maat en vorm als de rotonde op het kruispunt Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg. Op de aansluiting met de Kastanjelaan komt een inritconstructie. Deze benadrukt de in- en uitgang van het 30 km/uur-gebied. Bij de rotonde komen brede middengeleiders op de Keizer Karelweg, zodat het langzaam verkeer in twee etappes kan oversteken. Bij het ontwerp is rekening gehouden met behoud van zoveel mogelijk groen. Om deze reden krijgen (fiets) paden rondom de kruising ook zoveel mogelijk een betonverharding. De aannemer kan zo gebruik maken van de bestaande fundering, waardoor wortels van bomen zoveel mogelijk intact blijven.Ontwerp Verkeersbesluit ter inzage. Om deze rotonde te kunnen aanleggen moet het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit nemen. Voor het zover is ligt het Ontwerpverkeersbesluit van 10 augustus t/m 21 september zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Openingstijden: maandag t/m woensdag 8.30 – 15.30 uur, donderdag 8.30 – 16.30 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur.

Informatieavond. Woensdag 5 september 2018 is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het raadhuis. Belangstellenden kunnen de ontwerptekening dan in groot formaat zien. Ook zijn er medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden.

Rotonde Keizer Karelplein. Begin augustus spreekt het college over een andere rotonde in deze wijk, namelijk de rotonde bij het Keizer Karelplein. In voorbereiding op de verbreding van de A9 staat deze op de agenda. Gekeken wordt of de realisatie van deze rotonde naar voren gehaald kan worden in verband met het aantal ongelukken op de kruising Keizer Karelweg-Ouderkerkerlaan-Burgemeester Rijnderslaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.