Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Criminaliteit nauwelijks gedaald in 2010

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS / Politie Amsterdam-Amstelland
05-03-2011

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder, dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit, waaronder vandalisme en gewelds- en vermogensdelicten, is vorig jaar licht gedaald tot iets boven de 25 procent.

Dit aandeel komt vrijwel overeen met 2008. Verder voelde ruim een kwart van de ondervraagden zich wel eens onveilig. Dat aandeel blijft de laatste jaren stabiel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2009 was bijna 27 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. Vorig jaar daalde dit aandeel licht tot iets meer dan 25 procent. Deze lichte daling deed zich vooral voor bij het percentage slachtoffers van vandalisme. Ten opzichte van 2008 is het aandeel inwoners dat slachtoffer werd van criminaliteit nauwelijks gedaald. In dat jaar werd 26 procent slachtoffer van één of meer delicten.

handboei Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Handboeien


Eind 2010 voelde 26 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit is nagenoeg gelijk aan beide voorgaande jaren. Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt veranderde de afgelopen jaren nauwelijks en schommelt meestal rond de 2 procent.

Inwoners voelen zich in hun eigen buurt minder onveilig dan in het algemeen. Ongeveer een op de zes inwoners gaf aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Dit aandeel wijkt niet wezenlijk af van dat in de twee voorafgaande jaren.

Amsterdam–Amstelland

Gevoelens van onveiligheid, zowel in het algemeen als in de eigen buurt, komen duidelijk meer voor onder de inwoners van regio’s met een sterk stedelijk karakter. Zo geeft circa een op de drie inwoners van de politieregio's Amsterdam–Amstelland, Haaglanden, Rotterdam–Rijnmond en Limburg–Zuid eind 2010 aan dat ze zich wel eens onveilig voelen.

In dezelfde regio’s ervaren ook meer inwoners een gevoel van onveiligheid in de eigen woonbuurt. Dit komt ook overeen met het ondervonden slachtofferschap van criminaliteit, dat in de meer stedelijke politieregio’s doorgaans ook duidelijk hoger ligt dan gemiddeld.

Criminaliteit Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Criminaliteitscijfers in Amstelveen tussen december 2009 t/m november 2010 volgens het jaarrapport van de Politie Amsterdam-Amstelland


Opgenomen aangifte

Een aangifte betreft een incident, waarbij een persoon aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit. In het algemeen zijn het strafbare feiten met een(direct aanwijsbaar) slachtoffer, bijvoorbeeld straatroof of diefstal.

Telling: aantal aangifteformulieren van een hoofdincident, inclusief de pogingen, waarbij het incident plaatsvond binnen de regio. Ingetrokken aangiften worden niet meegeteld. Een incident met meerdere aangifteformulieren wordt meerdere keren geteld.

Misdrijf

Niet in alle gevallen wordt echter aangifte gedaan. Iemand wordt bijvoorbeeld bij een alcoholcontrole betrapt op dronken achter het stuur zitten. Diegene die dronken achter het stuur zit doet uiteraard zelf geen aangifte, maar begaat wel een strafbaar feit. In dit geval spreken we van een misdrijf. Voorbeelden van misdrijven zijn: drugshandel, moord/doodslag en alcoholmisdrijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.