Bijgewerkt: 27 mei 2020

DNB-rapport over de financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen

Nieuws -> Informatief

Bron: DNB
21-05-2016

De Nederlandsche Bank heeft op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapportage gemaakt over de financiële positie van pensioenfondsen. In de rapportage gaat DNB onder meer in op de herstelplannen van pensioenfondsen en de financiële positie in het eerste kwartaal van 2016. Ook geeft DNB een vooruitblik naar 2017.

De rapportage is gebaseerd op de herstelplannen die op 1 april 2016 bij DNB zijn ingediend voor 2016 en op de gerapporteerde dekkingsgraden eind eerste kwartaal 2016. De rapportage is op 20 mei, samen met een kabinetsappreciatie, naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage en de appreciatie zijn hier (pdf 28 pagina’s) te vinden.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

In de eerste kwartaal van 2016 is de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van alle pensioenfondsen naar 102% gezakt en als de situatie niet beter wordt tot eind 2016, moeten bijna 2 miljoen mensen op hun pensioenen worden gekort


'In het eerste kwartaal van 2016 is de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van alle pensioenfondsen naar 102% gezakt. Die daling hangt samen met een verdere daling van de rente (die overigens wel zorgde voor een positief rendement op vastrentende waarden), een negatief rendement op aandelen en een lagere premie dan benodigd voor nieuwe pensioenaanspraken.'

In de samenvatting van het rapport staat er: 'Het jaar 2015 heeft voor pensioenfondsen niet het herstel opgeleverd, waar zij op hoopten. De beleggingsrendementen vielen tegen en de rekenrente voor de verplichtingen werd aangepast. De beleidsdekkingsgraad( De dekkingsgraad is de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gedaald van gemiddeld 110% per 31 december 2014 naar gemiddeld 104% op 31 december 2015.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.