Bijgewerkt: 1 juni 2020

'De Wereld Van Morgen'

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
09-01-2013

De Nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Amstelveen op dinsdag 8 januari 2013 in Schouwburg Amstelveen was druk bezocht. Ongeveer 150 relaties van de OA bezochten dit evenement. Rond 18 uur hield Alphons Böggemann, voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen, traditioneel zijn nieuwjaarstoespraak. De borrel was zeer geanimeerd. De avond werd afgesloten met een goed verzorgd buffet in de bovenfoyer van de Schouwburg.

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Alphons Böggemann, voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak


Alphons Böggemann, voorzitter Ondernemersvereniging Amstelveen:

'Dames en Heren, hartelijk welkom op de Nieuwjaarssociëteit van de OA in deze mooie schouwburg van Amstelveen. Dominique Deutz en José Haverman, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!

Een bijzonder woord van welkom aan onze onvermoeibare burgemeester Jan van Zanen en aan de wethouders Herbert Raat, John Levie en Jan Willem Groot, die hier wel héél feestelijk in smoking is verschenen en laat zien dat hij de OA écht op waarde weet te schatten! Of zou het er toch iets mee te maken hebben dat hij straks snel dóór moet naar het Horeca-Gala ?

Verder mis is, geloof ik alleen wethouder Jacqueline Koops nog, maar misschien zien we haar wat later. Ook welkom aan een heel rijtje raadsleden. Fijn, dat jullie met je aanwezigheid het belang van de OA onderstrepen.

En ook zijn wij weer blij met de komst van onze eigen, zeer gewaardeerde OA-mastodonten nl. ons erelid Ferry Verbraak en onze leden van verdienste  Rob Hamelynck, Fred Bouwman, Jan Brockhoff en Teus van Veen. Chris Houweling heb ik, dacht ik, nog niet gezien. Nogmaals hartelijk welkom allemaal!

Dames en Heren, de bultrug is dood, Epke heeft gewonnen, Nederland is niet failliet gegaan en de wereld niet ten onder, en Badr Hari is weer aan de vrouw ! Zie hier een paar nieuwsfeiten waar de gemiddelde landgenoot zich druk over maakt! Aan veel méér wil ik u over 2012 niet helpen herinneren, want u bent de afgelopen dagen vast al ruim voldoende platgeslagen met terugblikken op het voorbije jaar. Daarom wordt deze toespraak ook meteen een minuut of tien korter en kunnen we dus weer eerder aan de drank!  Nee, ik kijk liever met u een beetje vooruit.

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ondernemers en raadsleden van Amstelveen luisteren naar de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van OA


En dan met name hoe wij het nieuwe jaar zouden kunnen aanvatten. En dan moet mij écht iets van het hart, dames en heren, want eerlijk gezegd ben ik iets hélemaal zat !!  Nl. het eindeloze gezeur over de Crisis en de algemene houding van malaise, somberheid en negativiteit ! Voor té velen is het beroemde glas niet halfvól,  óók niet halfleeg, óók geen bodempje, maar is er zelfs bijna helemáál geen glas meer !

Houd toch op, dames en heren, de wereld staat er heel aardig bij! De economieën van Amerika en Azie draaien op volle toeren, Zuid-Amerika en Afrika in het bijzonder zijn bezig met een grote sprong voorwaarts en alleen Europa loopt een beetje achter, maar de wereldhandel - en de bijbehorende welvaart -   groeit nog altijd met heel wat procenten per jaar. En wij hebben ook nog eens het voorrecht in Nederland te mogen wonen en werken, Nederland, het na Luxemburg, ríjkste land van de EU en nummer 8 op de ranking van rijkste landen ter wereld !

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Luisteren naar de nieuwjaarstoespraak


Wij werken het laagste aantal uren van de geindustrialiseerde wereld, maar hebben bijna het hoogste inkomen per hoofd en de gróótste koopkracht, zelfs hoger en groter dan Duitsland! Zullen we nu dan eens ophouden met zeuren? Ok, 2012 laat een economische krimp zien van ruim een half procent. Maar voor 2013 wordt een groei verwacht van óók ruim een half procent, zodat er over twee jaren per saldo  eens een keer een núl-groei is. Tsjongejonge, big deal ! 

En als de wereldhandel en de duitse economie hun economische groei weten door te zetten, dan gaat Nederland heus in de slipstream méé ! Kortom, wég met het pessimisme! Er is voldoende reden om tevreden te zijn en om opgewekt vooruit te kijken naar de mogelijkheden die zich in de nabije toekomst gaan voordoen. Vooruit, er valt ook nog het nodige te wensen en er is ook nog het nodige te dóen.

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Luisteren naar de nieuwjaarstoespraak


Eerst en vooral dient het politieke besef te groeien dat Nederland toe is aan vertrouwensherstel, te beginnen in de onroerend-goed-sector. Er is behoefte aan een veelomvattend plan dat zich richt op stimulering van de nieuwbouwsector en op facilitering van de bestaande bouw.

Wij zouden kunnen denken aan tijdelijke verlaging van de BTW op nieuwbouw, tijdelijke of misschien wel definitieve afschaffing van die laatste twee procent overdrachtsbelasting, versterking van de subsidiëring van nieuwbouw en verbetering van de overheidsgaranties voor starters te beginnen met de Nationale Hypotheek Garantie, herbezinning op fiscale afschrijving,  op fiscale facilitering van investeringen in deze sector en op herstructurering van de huursector.

Herstel van vertrouwen, dames en heren, begint aan de keukentafel thuis. En overal staan keukentafels, óók in de huizen van de aannemers, van toeleveranciers, van installateurs, bouwmarkteneigenaren, sanitair-winkeliers, woninginrichters en nog een heleboel anderen. Een fors deel van de stijging van onze nationale werkeloosheid naar 7 %  is te wijten aan de zorgelijke situatie in déze sector ! Dus verantwoordelijk minister Stef Blok, kom snel met een allesomvattend plan, want  marktwerking alléén is nu écht véél te weinig !

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Luisteren naar de nieuwjaarstoespraak


Een continue zorg is ook de Deregulering. Onnodig strakke regelgeving beperkt onze groei, in het bijzonder ook onze financiële instellingen.  Weliswaar nopen strakke regels ondernemers ook tot creativiteit en innovatie, maar het zou toch wel héél prettig zijn wanneer er een gezondere balans kan worden gevonden tussen enerzijds regels en anderzijds het overheidsvertrouwen, dat ruimte moet geven aan de ontwikkeling van ondernemingsactiviteit.

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Luisteren naar de nieuwjaarstoespraak


Maar van ons, ondernemers, mag ook het een en ander worden verwacht. Vorige jaar was ons jaarthema Anders Denken Anders Doen. Als OA hebben wij een aantal aanzetten daarvoor gegeven, zowel van materiële als immateriële aard. Maar zijn we het ook echt gaan dóen?

-Hoe zeer bent u bij haperende omzetten nu écht een andere weg ingeslagen?

-Hoe goed heeft u uw bestaande cliënten vertroeteld?

-Hoe sterk heeft u uw service-niveau opgevoerd?

-Hoe inventief bent u geweest bij het onderscheidend maken van uw onderneming?

-Hoe sterk heeft u uw medewerkers gemotiveerd zodat hun commitment bij uw onderneming werd vergroot? Vorig jaar noemde ik dat “het inzetten op het vergroten van morele mede-eigendom”!

-Hoe ver bent u gegaan met het implementeren van Social Media als marketing- en sales-tools ?

-Hoeveel heeft u gedaan aan actualisering van uw Custom Loyalty-programma  bijv. in relatie tot Social Media?

Deze en andere vragen passen niet alleen bij het jaarthema van vórig jaar, maar ze blijven actueel, óók voor ons jaarthema 2013: “ De Wereld  Van Morgen ”.  Onze Activiteitencommissie onder de bezielende leiding van Hetty Tjalkens heeft weer een boeiend programma gecomponeerd voor het komend jaar. De OA gaat u dit jaar op heel verschillende manieren confronteren met De Wereld van Morgen.

Zo hopen wij u te inspireren om met uw onderneming de toekomst succesvol tegemoet te kunnen gaan!  En dat ondernémen doen wij natuurlijk voorál in Amstelveen en in samenwerking met de Gemeente Amstelveen. En als die samenwerking niet goed zou lopen dan is dít wel de plek en het moment om daar kritisch over te zijn. Maar dat gaat dit jaar erg meevallen, dames en heren, want in het algemeen doet de gemeente Amstelveen het goed.

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Luisteren naar de nieuwjaarstoespraak


De ambtelijke fusie tussen Amstelveen en Aalsmeer voltrekt zich volgens plan. De publieksdiensten zijn goed op orde. En wat de beleidsmatige kant betreft moeten wij ons realiseren dat de handen van de gemeente tamelijk gebonden zijn door de beperkte financiële middelen en door de overheidsregulering op regionaal en Haags niveau.

Toch betaalt de gemeente tegenwoordig keurig binnen dertig dagen en zijn de OZB-tarieven vrijwel ongewijzigd gebleven. En zélfs de communicatie met de OA lijkt wat te zijn verbeterd ! De problematiek rond de tram is geregeld en op korte termijn zullen de contouren van de A-9-ondertunneling in definitieve vorm zichtbaar worden. Wij zijn benieuwd en horen hierover graag zovéél mogelijk en zo spóedig mogelijk!

En dan Koninginnedag 2013. Het wordt voor Amstelveen een historische dag met het bezoek van Hare Majesteit. Amstelveen staat de hele dag vol in de nationale schijnwerper. De waarde daarvan kan niet hoog genoeg worden geschat. Maar meteen ook een kanttekening, want het koninklijk bezoek is inmiddels zo’n kleine drie maanden bekend, maar wij als ondernemers hebben nog niet meegekregen óf  en zo ja, wélke rol ons op deze dag wordt toebedacht. Daar zouden wij graag snel meer over willen horen. Maar hoe het ook zij, ik doe in elk geval een beroep op ondernemend Amstelveen om dit historische bezoek zoveel mogelijk te faciliteren zodat Amstelveen zich op haar voordeligst kan laten zien aan het Nederlandse publiek.

En tot slot onze vereniging zélf. Wat hebben we een mooi jaar achter de rug! Dachten we in 2011 al maximaal te hebben gescoord met het thema Veiligheid, het jaarthema Anders Denken Anders Doen heeft er in 2012 bepaald niet voor ónder gedaan. We hebben boeiende sprekers gehad, interessante presentaties gezien en inspirerende bedrijfsbezoeken afgelegd. En onze subclubs als OA -Cultureel, OA -Culinair, de OA-Golfers en de OA-tennissers hebben geweldig hun hobby beoefend en op deze manier extra kunnen netwerken.

En datzelfde geldt voor de OA-Young Professionals die ook op zeer geslaagde evenementen kunnen terugzien. En hoe mooi het allemaal was kunnen we zo meteen nog eens zien in de prachtige compilatie, als vriendendienst d.w.z  grátis gemaakt door ons OA-lid filmproductiebedrijf Bos en Van Eupen aan de hand van eigen foto’s uit het OA-archief.

En kennelijk vertaalt zich dit allemaal in een soort collectief enthousiasme dat aanmoedigend werkt, want we mogen steeds meer nieuwe kennismakers en leden verwelkomen. Op onze Kerstborrel onlangs zelfs 35 nieuwe bedrijven die wilden komen kennismaken! En niet alleen úw enthousiasme heeft daaraan bijgedragen, maar óók alle inspanningen van ons bureau met Tineke, Darshan en Celine. Mag ik u dan ook voor ons bureau een hartelijk applaus vragen ?

En zo maken wij ons op voor een inspirerend en vooral ook gezéllig nieuw verenigingsjaar. Want u weet wel van mij, dat ik zeer hecht aan gezelligheid, pret en goede verhoudingen. Want dát alles ligt volgens mij ten grondslag aan de warme sfeer die zo vaak de reden is om elkaar de business te gunnen.  Ik wens u dan ook toe, dat wij deze sfeer kunnen vasthouden en uitbouwen en dat dan mag leiden tot een voor u allen heel succesvol, gezellig en optimistisch 2013 !'

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dominique Deutz, directeur van Schouwburg Amstelveen vertelt over de verbouwing en over het Huiskamerfestival


Na de leerzame toespraak van de heer Böggeman kwam Dominique Deutz, directeur van Schouwburg Amstelveen naar de microfoon en ze vertelde dat het voor de schouwburg een heel bijzonder jaar wordt 2013. De 14 meter hoge toneeltoren wordt verbouwd en wordt 22 meter hoog. De welstandscommissie heeft het ontwerp goedgekeurd en ze moeten op 1 mei 2013 de sleutel overdragen aan de bouwers.

De laatste voorstelling is op 27 april. De schouwburg heeft het besloten dat tijdens de verbouwing het zogenoemde Huiskamerfestival wordt gehouden op 21 podia. Een aantal bedrijven en particulieren hebben podia beschikbaar gesteld waardoor het dan mogelijk is dat de schouwburg bij u thuis komt.

De schouwburg is nog op zoek naar 6-7 podia maximaal voor 20 mensen en als alles volgens de plannen verloopt zullen de voorstellingen van het Huiskamerfestival eind september 2013 beginnen.

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

José Haverman Hoofd Organisatie en Verhuur van de Schouwburg Amstelveen aan het woord


José Haverman Hoofd Organisatie en Verhuur van de Schouwburg Amstelveen vertelde dat elk bedrijf, of particulier zich voor dit project kan aanmelden en in het Huiskamerfestival participeren.

ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Na het officiële deel van de bijeenkomst gaat iedereen met elkaar in gesprek. Hier op de foto Jantien Westerveld directeur van Muziek- en Dansschool Amstelveen praat met Michel Becker, raadslid van D66


ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Victor Frequin, raadslid van VVD in gesprek met Catharina de Leur, raadslid van D66


ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgemeester Jan van Zanen in gesprek met Kees Noomen, fractievoorzitter van de VVD. De lachende derde is André Gerritsen, journalist van het Amstelveens Nieuwsblad
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.