Bijgewerkt: 30 mei 2020

De 67ste Indië-herdenking in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems
20-07-2012

Op dinsdag 14 augustus 2012 om 19.30 uur vindt de regionale herdenking van gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indië weer plaats bij het Indiëmonument in het Broersepark in Amstelveen.

Op 8 maart 1942 gaven de Nederlandse strijdkrachten zich over en werd Nederlands-Indië door Japan bezet. In de loop van enkele maanden werden 130.000 mensen voor een periode van vele jaren opgesloten in kampen.

indiemonument Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Aldert de Haan toont het portretje, wat Aldert's moeder liet tekenen bij gebrek aan paspoortfoto


Aldert de Haan (1935) vertelt ons, hoe hij als kind deze gevangenschap van hem met zijn moeder, zus en broertje heeft ervaren en hoe later het gezin uit elkaar gehaald werd. Want toen hij in januari 1945 10 jaar werd, moest hij weg uit het vrouwenkamp en werd hij naar het jongenskamp gestuurd.

Ook spreken vertegenwoordigers van de gemeente Amstelveen (Burgemeester Jan van Zanen), Bond van Wapenbroeders (Willem van Lith) en de voor de jaarlijkse organisatie verantwoordelijke Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië te Amstelveen (Ankie Werner).

U wordt verzocht om uiterlijk om 19.20 uur uw plaats in te nemen. De stemmige muziek wordt verzorgd door het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht (Bereden Wapens) o.l.v. Majoor Tijmen Botma. Na elke spreker zal het Fanfarekorps kort spelen.

indiemonument Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het Indiëmonument in het Broersepark, Amstelveen


Herdenkingsplechtigheid op dinsdag 14 augustus 2012 19:30 uur

-Intreden Bondsvaandel Bond van Wapenbroeders
-Welkomstwoord door mevrouw Ankie Werner-Vos, Voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië
-Toespraak door de heer Jan van Zanen, burgemeester gemeente Amstelveen
-Toespraak door de heer Willem van Lith, Voorzitter Bond van Wapenbroeders, Afd. Amstelland
-“Kind in het Kamp”; Aldert de Haan vertelt zijn eigen verhaal
-In stilte en staand, vooraf gegaan door het signaal taptoe, gedenken wij gedurende twee minuten de Gevallenen en Slachtoffers uit deze periode. Aansluitend wordt, begeleid door de -Kapel, het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gezongen
-Kranslegging
-Uittreden Bondsvaandel Bond van Wapenbroeders
-Defilé langs het monument

20:30 uur

Einde herdenkingsbijeenkomst. Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een informeel samenzijn in het naastgelegen clubhuis van de Jeu de Boulesvereniging.

U wordt verzocht om uiterlijk om 19.20 uur uw plaats in te nemen. De stemmige muziek wordt verzorgd door het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht (Bereden Wapens) o.l.v. Majoor Tijmen Botma. Na elke spreker zal het Fanfarekorps kort spelen. Kijk ook op de website: www.indieherdenkingamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.