Bijgewerkt: 23 januari 2021

De Amstelveense vrijwilligers zijn goed verzekerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-01-2013

De vrijwillige inzet van bewoners bij sociaal maatschappelijke activiteiten wordt steeds belangrijker. Vrijwilligers zijn meer dan ooit onmisbaar. Dit staat dan ook centraal in het uitvoeringsplan ‘Bewoners aan zet’.

Dit plan draait om bewoners die zich via bewonersinitiatiefgroepen als vrijwilliger inzetten voor sociaal maatschappelijke activiteiten in een wijk. Met het plan speelt de gemeente Amstelveen in op de veranderingen binnen het welzijnswerk en het sociale domein in brede zin.

Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie): “Vrijwilligerswerk is belangrijk. Daarom moeten goede randvoorwaarden aanwezig zijn, zodat vrijwilligers hun onmisbare inzet ook op een veilige manier kunnen uitvoeren. Zo heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten en is de Vrijwilligerscentrale Amstelland (VWC) opgericht. Daarnaast blijf ik mij er vanuit de gemeente voor inzetten, dat vrijwilligers zich gewaardeerd en ondersteund voelen.”

De gemeente heeft sinds een aantal jaar een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Bijna iedere vrijwilliger kan, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op deze verzekering. Dit geldt ook voor eenmalige vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld bij een buurtfeest.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Koops: “Het is een goede verzekering met een Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering en Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers. Daarnaast biedt de aanvullende verzekering vrijwilligers een Verkeersaansprakelijkheidsverzekering en Rechtsbijstandverzekering met een maximaal verzekerd bedrag van € 2,5 miljoen per gebeurtenis. Het uitgebreide verzekeringspakket kost de gemeente € 16.000 per jaar aan premie.”

Vrijwilligerscentrale

VWC-Amstelland is dé centrale organisatie voor alle vrijwilligers die in Amstelveen wonen. VWC richt zich op vier thema’s: (1) Ondersteunen, (2) Matchen, (3) Werven en Onderzoek en (4) Innovatie. VWC zet diverse wervingsinstrumenten in om nieuwe vrijwilligers te werven zodat continuïteit en behoud van vrijwillige inzet geborgd blijft. Ook werft VWC gespecialiseerde vrijwilligers om ‘kwetsbare bewoners’ te ondersteunen. VWC werkt samen met professionals die verbonden zijn aan de wijkcentra.

Vergoeding voor vrijwilligers

Kenmerkend voor vrijwilligerswerk is, dat activiteiten onbetaald worden verricht voor anderen, of voor de samenleving. Koops: “Vrijwilligers ontvangen in principe geen financiële vergoeding voor hun vrijwillige inzet. Soms krijgen vrijwilligers wel een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. Sommige organisaties betalen vrijwilligers ook een vrijwilligersvergoeding. Organisaties waar vrijwilligers actief zijn, zijn echter niet verplicht om onkosten te vergoeden of een vrijwilligersvergoeding te betalen.”

Vrijwilligers betrekken bij besluitvorming

Structurele betrokkenheid van vrijwilligers bij gemeentelijke besluitvorming op het gebied van maatschappelijke ondersteuning voor zorg en welzijn is mogelijk via het Kennis Advies Team (KAT) Wmo. Koops: “Om de stem van vrijwilligers te borgen in de participatie op het sociale beleidsterrein van de gemeente, kan bijvoorbeeld de voorzitter van de vrijwilligersraad deel uitmaken van het KAT Wmo. Dit betekent echter wel een wijziging van de Participatieverordening en moet uiteraard eerst instemming krijgen van het KAT Wmo.

Vrijwilligerswerk: Samen voor en met elkaar

Naar verwachting zullen in 2014 meer (nieuwe) vrijwilligers in de wijken en wijkcentra nodig zijn via bewonersinitiatiefgroepen. Koops: “Zij hebben een adviserende rol voor de activiteitencoördinatoren over het activiteitenprogramma in de wijkcentra. Dit betekent, dat de huidige vrijwilligers die actief zijn in de wijkcentra zullen moeten samenwerken met nieuwe vrijwilligers.

Het sociaal maatschappelijke belang verandert niet; voor en met elkaar activiteiten in de wijk(centra) organiseren. Voor vrijwilligers die nu al actief zijn in wijkcentra via bijvoorbeeld Cardanus en Vita welzijn en advies, blijven beheerders en activiteitencoördinatoren van de uitvoeringsorganisaties verantwoordelijk voor de coördinatie, ondersteuning, stimulering en begeleiding van vrijwilligers. Dit verandert dus ook niet." Meer informatie: Vrijwilligersverzekering: http://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Product/Vrijwilligersverzekering.htm  Vrijwilligerscentrale Amstelland: www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.