Bijgewerkt: 24 januari 2021

De Cyber Security Raad wordt opgericht

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
23-02-2011

Nationale cyber veiligheid strategie gepresenteerd

Overheid en bedrijfsleven gaan nauw met elkaar samenwerken om de weerbaarheid tegen ICT-verstoringen en cyberaanvallen te vergroten. Dat staat in de Nationale Cyber Security Strategie die minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op 22 februari 2011 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Er wordt een Cyber Security Raad opgericht waarin alle relevante partijen van de overheid en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. Daarnaast komt er een Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Daarin komen de partijen bij elkaar om (dreigings)informatie, kennis en expertise uit te wisselen en te delen. Zo ontstaat één adres op dit terrein voor overheid én bedrijfsleven. Het NCSC moet op 1 januari 2012 operationeel zijn.

Opstelten Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2011)

Tijdens een werkbezoek, dat in het teken staat van cybercrime, laat minister Ivo Opstelten zich informeren over een mobiel uitwijkcentrum; een serverruimte, die ingebouwd is in een vrachtwagenoplegger


Capaciteit voor aanpak cybercriminaliteit

Bij de politie wordt meer capaciteit vrijgemaakt om cybercriminaliteit aan te pakken. Het team hightech crime gaat het aantal onderzoekszaken gaan verviervoudigen. Het gaat hierbij om grote zaken die vanwege hun complexiteit veel menskracht vragen.

Gezamenlijke aanpak

Ontwikkelingen als cyberspionage, cybercrime, cyberterrorisme en cyberwarfare, maar ook verstoringen door technisch, of menselijk falen, vragen om een gezamenlijke aanpak en inspanning. Met de Cyber Security Strategie geeft het kabinet vorm aan de aanpak van cybercrime zoals in het regeerakkoord is aangekondigd.

Minister Opstelten heeft de nationale Cyber Security strategie naar de Tweede Kamer gestuurd mede namens de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Cybercriminaliteit?

Computercriminaliteit, of cybercrime, verwijst naar een misdrijf, dat om een computer en een netwerk gaat. De computer kan zijn gebruikt bij het plegen van een misdrijf, of het kan het doelwit worden. Netcrime verwijst, meer precies, om criminele exploitatie van het internet.

Problemen rond deze vorm van criminaliteit high-profile zijn geworden, vooral die rond het hacken van schending van het auteursrecht, kinderpornografie. Er zijn ook problemen van de persoonlijke levenssfeer, wanneer vertrouwelijke informatie verloren gaat, of wordt onderschept, legaal of illegaal.

Op mondiaal niveau, zowel overheden, als niet-statelijke actoren, hebben belang met de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten zoals spionage, financiële diefstal en andere grensoverschrijdende misdaden, soms aangeduid als cyber oorlogsvoering.

Cyber?

Een voorvoegsel, dat veel vaker wordt gebruikt in een groeiend aantal termen die mogelijk gemaakt door de verspreiding van computers. Cyberphobia, bijvoorbeeld, is een irrationele angst voor computers. Cyberpunk is een genre van science fiction, die sterk is geïnspireerd op de informatica ideeën. Cyberspace is de niet-fysieke terrein, dat gemaakt door computersystemen. Alles met betrekking tot het internet valt ook onder de Cyber categorie.

Cyberspace?

Cyberspace is het elektronisch medium van computernetwerken, waarbij online communicatie plaatsvindt. De term 'cyberspace' werd voor het eerst gebruikt door de cyberpunk science fiction auteur William Gibson. De eerste component van de term komt van 'cybernetica', die is afgeleid van het Griekse κυβερνήτης (kybernētēs, stuurman, gouverneur, piloot, of roer), een woord, dat werd geïntroduceerd door Norbert Wiener voor zijn baanbrekende werk in elektronische communicatie en de controle wetenschap.

Cybernetica (van Grieks κυβερνήτης (kybernētēs, stuurman) is de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van systemen: controle van en communicatie binnen biologische en mechanische systemenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.