Bijgewerkt: 23 januari 2021

De Dag van de Leerplicht ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-03-2013

In verband met de Dag van de Leerplicht zette wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs donderdagmorgen 21 maart 2013, Esther van Leeuwen in het zonnetje. Esther werkt op het Amstelveen College als pedagogisch conciërge en is belast met de verzuimregistratie en afhandeling.

Tijdens het bezoek vertelde ze op welke wijze de school laatkomers controleert en welke maatregelen de school neemt om absentie te stoppen/te voorkomen. Uit de gesprekken werd duidelijk, dat er zeer nauw wordt samen gewerkt met de leerplichtambtenaren van de gemeente Amstelveen.

Afgesproken is, dat de wethouder en Esther binnenkort een keer samen met de Leerplichtbus meegaan. Deze bus zet de gemeente een paar keer per jaar in om spijbelende leerlingen op te halen van huis en af te zetten op school.

raat Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Esther van Leeuwen pedagogisch conciërge met Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs in het Amstelveen College


Dag van de Leerplicht?

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op maatschappij en arbeidsmarkt. In ons land gelden de leerplicht en de kwalificatieplicht. Dit betekent, dat jongeren van 5 tot 18 jaar naar school moeten tot zij een startkwalificatie hebben gehaald: een havodiploma, vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. De overheid ziet toe op de handhaving.

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit, nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die in Nederland wonen, maar in het buitenland (grensstreek) naar school gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.