Bijgewerkt: 5 juni 2020

De Dag van de Mantelzorg 2010 gevierd in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen / Steunpunt Mantelzorg / Amstelveenweb
11-11-2010


Op woensdag 10 november 2010 was de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. In Amstelveen organiseerde het Steunpunt Mantelzorg deze dag in Sport- en Partycentrum De Kegel. De dag was bedoeld om erkenning en waardering te geven voor het werk van mantelzorgers. Tegelijkertijd werden zij in het zonnetje gezet met speciale activiteiten.

Mantelzorgers  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mantelzorgers aan tafel


Op eigen wijze zorgen

De gedachte is, dat als zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers optimaal met elkaar afstemmen, men nog beter in staat is om op eigen wijze, verantwoorde zorg te bieden. En daar is iedereen – ook de verzorgde – uiteindelijk mee gebaat. Vandaar dat de Dag van de Mantelzorg 2010 het thema heeft meegekregen 'Op eigen wijze zorgen.'

Mantelzorgers  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Koops tussen de mantelzorgers


Mantelzorgers  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hanneke ten Brinke(l) van het Steunpunt Mantelzorg en wethouder Jacqueline Koops, verwelkomen de Amstelveense mantelzorgers


Het programma begon tijdens de inloop met koffie en gebak en daarna verwelkomde Jacqueline Koops (ChristenUnie), wethouder van Zorg en volksgezondheid, de meer dan 120 Amstelveense mantelzorgers:

“Dames en heren,

Hartelijk welkom op de Dag van de mantelzorg, een dag waarop de mantelzorgers in Amstelveen centraal staan. En niet alleen in Amstelveen, maar in heel Nederland wordt dit gevierd en worden de mantelzorgers in het zonnetje gezet.

Meer dan 300 mantelzorgsteunpunten, gemeenten en andere organisaties hebben vandaag activiteiten voor u. Erkenning en waardering voor uw werk staat hierbij centraal. In Nederland zijn er maar liefst 3.7 miljoen mensen, die voor een ander zorgen. Ongeveer 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. In Amstelveen zijn er naar schatting ongeveer 6.000 mantelzorgers.

Ik vind het heel erg fijn en bijzonder, dat ik u vandaag kan ontmoeten. Nu ben ik in de gelegenheid om mijn grote waardering voor u allen uit te spreken. U bent er voor een ander in onze samenleving en dat is vaak niet altijd uw eigen keuze, maar wel onmisbaar en heel erg belangrijk.

Uw ondersteuning is hard nodig, omdat de professionals niet altijd deze hulp kunnen bieden. 80%  van de zorg in Nederland wordt inmiddels gegeven door mantelzorgers en 20% door de professionele hulpverlening.

Mantelzorgers  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Jacqueline Koops vertelt over het zware werk van de vele mantelzorgers


Het thema dit jaar is 'Op eigen wijze zorgen'. Het sluit aan bij de oproep van de staatsecretaris van Welzijn, om het samenspel van de mantelzorgers, vrijwilligers en de professionals te verbeteren. Als de formele- en de informele zorg op elkaar aansluiten, dan kan iedereen op zijn eigen verantwoorde wijze de zorg leveren die nodig is. Op mijn steun kunt u rekenen!

De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar ze lopen tegen tal van problemen aan. Het is bijvoorbeeld moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en daarvoor maken de mantelzorgers veel extra kosten. In Amstelveen is Steunpunt Mantelzorg het eerste aanspreekpunt voor de mantelzorgers.

Het steunpunt heeft voor u deze dag georganiseerd en ik hoop dat u de weg naar het steunpunt weet te vinden. De mantelzorgers nemen snel in aantal toe, omdat de vraag naar zorg ook toeneemt.  Zoals u dat weet, kunt u bij het steunpunt terecht voor informatie en advies, gespreksgroepen, cursussen en ook voor de respijtzorg.

Respijtzorg is voor mantelzorgers. Vrijwilligers of professionals nemen de zorg van u tijdelijk over, zodat u er wellicht een paar dagen even tussenuit kunt. Ook voor een luisterend oor, of contact met lotgenoten kunt u bij het steunpunt terecht. Maar vandaag wordt U in het zonnetje gezet! Ik wens u echt een hele fijne dag toe, dat u heerlijk wordt verwend en ... geniet ervan!”

Mantelzorgers  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De mensen in de zaal vinden de aandacht erg leuk


Mantelzorgers  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De mantelzorgers krijgen en muzikale traktatie van de accordeonvereniging Concertina's


Na de toespraak van wethouder Koops volgde een optreden van de accordeonvereniging Concertina's, onder leiding van Elly Meekel. Na de lunch was een gezamenlijke Workshop Afrikaans Gospel en na de borrel werd de dag van de mantelzorgers in Amstelveen afgesloten.

Mantelzorg?

Meer dan 6.000 mensen in Amstelveen zijn mantelzorger. Gewone mensen, zoals u en ik, van alle leeftijden. Mantelzorg is langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of buur.

Mantelzorg is niet iets waar je voor kiest, maar iets dat je overkomt. De zorg is vaak voor een langere periode, en soms zwaar. Bijvoorbeeld, omdat degene die verzorgd wordt bijna niets meer zelfstandig kan, of niet alleen thuis kan zijn. Hulp in de huishouding, zodat de mantelzorger niet alles zelf hoeft te doen.

Of respijtzorg (vervangende zorg), zodat de mantelzorger ook eens tijd voor zichzelf heeft. Met dit soort ondersteuning is de mantelzorger, en degene die verzorging nodig heeft, het meest gediend.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.