Bijgewerkt: 21 januari 2021

De EU Commissie geeft startschot voor ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
02-07-2020

De Europese Commissie start een actie om jongeren alle kansen te bieden om hun volledige potentieel te ontwikkelen om de toekomst van de EU vorm te geven en te gedijen bij de groene en de digitale transitie. Uit de coronaviruspandemie is gebleken dat veel jongeren vaak een moeilijke start hebben op de arbeidsmarkt. We moeten snel handelen. Het moment is gekomen om onze aandacht te richten op de volgende generatie.

De Commissie maakt van deze gelegenheid gebruik om de groene en de digitale transitie in te schrijven in het DNA van het jeugd- en werkgelegenheidsbeleid van de EU. Met NextGenerationEU en de toekomstige EU-begroting stelde de Commissie al aanzienlijke EU-financieringsmogelijkheden voor werkgelegenheid voor jongeren voor. Het is nu aan de lidstaten om prioriteit te geven aan deze investeringen. Er moet ten minste 22 miljard euro worden besteed aan de ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren.

Foto Amstelveen
(Foto Etienne Ansotte / © EU - 2015)

Valdis Dombrovskis (1971) is een Letse politicus die sinds december 2019 deel uitmaakt van de Von der Leyen-commissie als uitvoerend vicevoorzitter voor een werkende Economie


Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een Economie die werkt voor de mensen: 'Het is belangrijker dan ooit dat we de volgende generatie Europeanen doen gedijen en helpen hun eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten, in het bijzonder in deze tijden van crisis. Wij stellen duidelijke en specifieke manieren voor om onze jongeren de beroepskansen te geven die zij verdienen. In de voorstellen van vandaag wordt ook aangegeven welke EU-financiering beschikbaar is om de lidstaten te ondersteunen bij het stimuleren van de werkgelegenheid voor jongeren. Door in de jongeren van vandaag te investeren, helpen wij een concurrerende, veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt voor morgen tot stand brengen.'

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten: “Nu is het moment om de hoognodige hervormingen door te voeren van de steunmaatregelen die wij aan jongeren aanbieden. We zijn het verschuldigd aan de miljoenen schoolverlaters en degenen die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten om alle mogelijke steun te mobiliseren. Onze jongeren verdienen de allerbeste mogelijkheden om hun volledige potentieel te ontwikkelen.”

Ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren: een brug naar banen voor de volgende generatie. Het pakket “Ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren” is opgezet rond vier componenten die samen een brug vormen naar banen voor de volgende generatie:

Foto Amstelveen
(Foto Janek Skarzynski, / © EU - 2020)

Nicolas Schmit (1953) Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten


De EU heeft de jongerengarantie in 2013 in het leven geroepen en heeft sindsdien voor ongeveer 24 miljoen jongeren een brug naar de arbeidsmarkt gebouwd. Het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over ”Een brug naar banen” versterkt de jongerengarantie en intensiveert inspanningen om kwetsbare jongeren in de hele EU te bereiken. Nu komen jongeren van 15 tot en met 29 jaar in aanmerking. De aanbeveling maakt de belofte waar dat wie zich aanmeldt voor de jongerengarantie, binnen vier maanden een aanbod voor werk, onderwijs, een leerlingplaats of opleiding krijgt. Een brug naar banen zal inclusiever zijn om elke vorm van discriminatie te voorkomen, met een breder bereik voor meer kwetsbare groepen, zoals jongeren van raciale en etnische minderheden, jongeren met een handicap, of jongeren die in bepaalde plattelandsgebieden, afgelegen gebieden of achtergestelde stedelijke gebieden wonen. Het initiatief zal aansluiten op de behoeften van bedrijven en voorzien in de nodige vaardigheden — met name voor de groene en de digitale transitie — en korte voorbereidende cursussen, en het zal advies op maat, begeleiding en mentoring bieden.

Het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding heeft tot doel de stelsels moderner, aantrekkelijker, flexibeler en beter geschikt voor de digitale en groene economie te maken. Flexibeler beroepsonderwijs en -opleiding waarin de lerende centraal staat, zal jongeren op hun eerste baan voorbereiden en meer volwassenen de kans bieden hun loopbaan te ontwikkelen of bij te sturen. Het zal aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding helpen om kenniscentra voor beroepsopleiding te worden, en tegelijkertijd diversiteit en inclusiviteit te ondersteunen.

Een nieuwe impuls voor leerlingplaatsen zal zowel de werkgevers als de jongeren ten goede komen, waardoor een geschoolde beroepsbevolking aan een breed scala van sectoren wordt toegeleverd. De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen heeft meer dan 900 000 aanbiedingen beschikbaar gesteld. De hernieuwde alliantie zal nationale coalities bevorderen, kmo's ondersteunen en de betrokkenheid van de sociale partners, de vakbonden en werkgeversorganisaties, versterken. Het doel is het aanbod aan leerlingplaatsen nu in stand te houden, aangezien leerlingen die we nu opleiden, over een paar jaar hoogopgeleide werknemers zullen zijn. Aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren zijn onder meer — op korte termijn — werkgelegenheidsprikkels en prikkels om een eigen onderneming te starten en — op middellange termijn — capaciteitsopbouw, netwerken van jonge ondernemers en centra voor interbedrijfsopleiding. Meer details over elk van deze maatregelen zijn te vinden in de begeleidende V&A.

De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan de steun aan de werkgelegenheid voor jongeren op te voeren door een beroep te doen op de aanzienlijke financiering die beschikbaar is in het kader van NextGenerationEU en de toekomstige EU-begroting. De EU kan bijvoorbeeld bijdragen aan de financiering van:

-starterspremies en leningen voor jonge ondernemers, mentorregelingen en starterscentra;
-premies voor kmo's die leerlingen aanwerven;
-opleidingssessies om nieuwe vaardigheden te verwerven die nodig zijn op de arbeidsmarkt;
-capaciteitsopbouw van openbare diensten voor arbeidsvoorziening;
-opleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling in het formele onderwijs;
-investeringen in infrastructuur en technologie voor digitaal leren.

Achtergrond. In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2008 is de jeugdwerkloosheid gestegen van 16,0 % in 2008 tot een piek van 24,4 % in 2013. De cijfers zijn sindsdien gedaald, met een ongekend laag niveau van 14,9 % juist voor de pandemie. Toch is de jeugdwerkloosheid steeds meer dan tweemaal zo hoog gebleven als de algemene werkloosheid. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de jeugdwerkloosheid in april 2020 in de hele EU 15,4 % bedroeg. Velen vrezen voor een piek in de nabije toekomst.

De lidstaten beschikken over aanzienlijke EU-financiering om hervormingen door te voeren op grond van de initiatieven die vandaag worden voorgesteld. Het Europees Sociaal Fonds Plus zal een belangrijke financieringsbron van de EU zijn om de uitvoering van de maatregelen ten bate van de werkgelegenheid voor jongeren te ondersteunen. Als onderdeel van het herstelplan voor Europa zullen de faciliteit voor herstel en veerkracht en React-EU aanvullende financiële steun bieden voor de werkgelegenheid voor jongeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.