Bijgewerkt: 23 januari 2021

De Rekenkamercommissie Amstelveen onderzoekt burgerparticipatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-09-2013

Hoe kan participatie bijdragen tot betere overheidsbeslissingen en tot meer draagvlak bij burgers? Dit is de centrale vraag van het rekenkameronderzoek, dat in september 2013 van start gaat. Om antwoord te geven op deze vraag gaat de Rekenkamercommissie zich verdiepen in het gemeentelijk participatiebeleid en vooral in de resultaten die worden bereikt.

Ondanks serieuze inspanning en bereidheid van de gemeente (college en ambtenaren) gebeurt het nog al eens, dat participatie eindigt in teleurstelling en verongelijktheid. Hoe komt het, vraagt de Rekenkamercommissie zich af, dat ondanks een positieve instelling van burgers en van de gemeente, participatietrajecten soms geen gelukkig eind kennen? 

raad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen in mei 2013


Gelet op de financiële krapte, waar ook de gemeente Amstelveen de komende jaren mee te maken krijgt en de extra kosten van burgerparticipatie is het van belang scherp na te gaan, of en wanneer welk soort participatie bij welk soort overheidsbesluiten zinvol is: dat wil zeggen voor iedereen tot bevredigende resultaten leidt.

Het onderzoek richt zich niet op wettelijk voorgeschreven inspraakprocedures, maar op participatie die juist niet wettelijk verplicht is. Zowel structurele (bijvoorbeeld participatiegroepen) als incidentele vormen van participatie vallen onder het onderzoek.

Met het onderzoek wil de Rekenkamercommissie ook een basis bieden voor het voeren van een discussie en het in gang zetten van verbeteringen. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie bureau Parners + Pröpper uit Vught ingeschakeld. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in het eerste kwartaal 2014 aan de gemeenteraad van Amstelveen aangeboden.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.