Bijgewerkt: 22 januari 2021

De VVD-Amstelveen fractie dient de motie 'City Marketing en toerisme in Amstelveen'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Kees Noomen / Gemeente Amstelveen
13-11-2014

De heer Van der Steenhoven raadslid van D66-Amstelveen heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 een aantal vragen gesteld over de recente verkeerscontrole  op het Stadsplein van Amstelveen. Burgemeester Mirjam van ’t Veld vertelde, dat deze controle in het kader stond van het donkere-dagen-offensief en dat het Stadsplein daar een geschikte locatie voor was. Het was een campagne-achtige aanpak, waarbij de politie ook met informatie stands aanwezig was. Aan de hand van de controle werd geprobeerd inbrekers op het spoor te komen. De verkeerscontrole op zich was bijvangst. Er staan nog enkele controles gepland, waarvoor vergunningen zijn afgegeven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Burgemeester Mirjam van 't Veld beantwoordt de vragen van D66 raadslid Harmen van der Steenhoven


Begroting

De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is duidelijk, wat de gemeente in 2015 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel het mag kosten. De begroting is opgesteld aan de hand van de kaders die de gemeenteraad in juli 2014 heeft vastgesteld bij de behandeling van de Kadernota.

In april 2014 heeft het college van B en W de Politieke Agenda 2014-2018, getiteld Ruimte voor Amstelveen, gepresenteerd. Deze agenda is nu verder uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018. De integrale afweging en besluitvorming over de programmabegroting en het college uitvoeringsprogramma leidt tot één afsprakenkader voor de uitvoering van de plannen door de ambtelijke organisatie.

De VVD-Amstelveen fractie diende de motie “City Marketing en toerisme in Amstelveen” op 12 november 2014 tijdens de gemeenteraadsvergadering:

'Voorzitter

De begroting van 2015 en de eerste begroting van dit nieuwe college. Alvorens wij dit stuk schrijven lees ik altijd eerst even mijn tekst door van de afgelopen 4 jaar. Ik kijk, wanneer ik iets eerder heb gezegd en controleer, of er iets met onze ideeën is gedaan en vooral of deze zijn uitgevoerd. Helaas is dat niet altijd het geval. Iedereen roept maar wat voor de bühne, hier en daar wordt een amendement, of motie in de marge aangenomen en we gaan vaak zonder verdere controle achteraf, over tot de orde van de dag.

Voorzitter, welkom bij het theater, dat Algemene Beschouwingen heet. De kaarten worden natuurlijk geschud als er verkiezingen zijn geweest. En alleen van binnenuit als je in het college zit, zitje aan de knoppen om te bepalen waar we naar toe willen. De kiezer heeft de VVD, blijkbaar compleet tegen de landelijke trend in, beloond voor ons beleid in Amstelveen van de afgelopen 4 jaar. Wij zijn niet alleen dankbaar en gesterkt maar zullen er ook alles aan doen om dit vertrouwen niet te beschamen.

Voorzitter, toen ik deze begroting voor de eerste keer las dacht ik, zit ik nu het verkiezingsprogramma van de VVD te lezen, nee het is toch het uitvoeringsprogramma van deze brede coalitie uit Amstelveen. Onze twaalf punten van ons laatste verkiezingsprogramma staan er allemaal in, zoals lage gemeentelijke lasten, goede bereikbaarheid, veiligheid, minder regels, goede onderwijs voorzieningen, groene woonomgeving etc.

U zult wel danken dan kan de VVD tevreden zijn en u kunt gaan zitten. Nee voorzitter de VVD is nooit tevreden, als je tevreden bent wordt je lui. Het feit, dat het college al onze wensen heeft opgeschreven maakt ons ook achterdochtig. Men wil te veel, en alles in 1x keer. Achter veel zaken staat een kruisje, dat het gedaan wordt in gehele college periode, of er staat in uitvoering. Men moet meer focussen, haal er een paar belangrijke dingen uit, doe die goed en snel en spreid alle plannen over de gehele periode.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens zijn toespraak


Voorzitter wij zijn alleen geïnteresseerd, wanneer iets klaar is, zodat we het kunnen afvinken. Wij willen straks ook geen verantwoordingsdocument zoals u heeft toegezegd in de commissie, Dit is het verantwoordingsdocument, u moet dit zsm gaan fine tunen, met harde deadlines, nieuwe plannen toevoegen en als data opschuiven moet, dat hierin worden vermeld Op deze manier kunnen we op ieder moment kijken op raadsweb, waar u staat. Zeg maar het oude dashboard, wat ooit is beloofd, maar er nooit is gekomen. Uiteraard willen we hier en daar nog wel wat inzoomen op het voorgestelde beleid.

Zoals over het sociale domein, de afgelopen periode hebben we het over bijna niets anders gehad. De gemeente A'veen is goed bezig met de decentralisatie operatie. Op het gebied van de WMO en de Jeugdzorg zijn veel processen opgestart. 2015 wordt een overgangsjaar waar in beginsel de zorg blijft, zoals die was. Door beter in te kopen en dichter op de problemen te zitten, denkt de gemeente te kunnen bezuinigen zonder, dat dit per saldo ten koste gaat van de eigenlijke zorg. De aanzet om met een Amstelveen loket en met Amstelveen teams te werken moet de garantie geven dat de gemeente er dicht op zit.

De raad zal de vinger wel aan de pols houden. Door een raadsbreed gesteunde motie is de klachtenprocedure aangescherpt en een jaarlijks klanttevredenheids onderzoek ingesteld voor het sociale domein. Uit de rapportages daarvan moet blijken, dat de gemeente het in de ogen van de inwoners, klanten ook beter gaat doen. Ook wat dit betreft blijft' the proof of the pudding is in the eating'.

Maar goed is nu te zien, dat er het komende jaar 53 miljoen hierin wordt gepompt. Bijna 1/3 van de begroting voor pak hem beet 3500 mensen uit Amstelveen. Waarvan alleen al meer dan 10 mio naar de bijstand gaat, waar overigens 43% hiervan niet hoeft te solliciteren, hoe zit dat? In Amstelveen zijn we in veel gevallen nog wat royaler dan in veel andere gemeente en dat komt mede door het degelijke financiële VVD beleid van de afgelopen jaren. Uiteraard fijn dat het kan, want ook bij de VVD laten we niemand door het ijs zakken wanneer het echt nodig is, want het kan ons allemaal overkomen.

Maar de discussie is wat ons betreft wel te veel doorgeslagen in de richting krijg ik wel, waar ik recht op heb. Het woord misbruik heb ik nog niet gehoord. Zo was ik de afgelopen zaterdag bij mijn fietsenmaker die iets tegen mij aanhield. Hij zei je weet dat bepaalde mensen in Amstelveen een persoonsgebonden budget hebben waarvoor ze oa een fiets van kunnen kopen.

Ik heb de afgelopen weken 30 offertes gemaakt en met die offertes krijgen ze geld van de gemeente, ik meen 350, - euro per fiets, waarvan sommige er 4 tegelijk vroegen. Weet jij nu, hoeveel fietsen hier vervolgens zijn op gehaald, zie hij vervolgens? U raad het al, nul en dit is slechts het verhaal van 1 fietsenmaker. Toen de fietsenmaker vervolgens de gemeente belde om verhaal te halen, werd hij op een schandalige manier op zijn nummer gezet, waar hij zich mee bemoeide en dit was tenslotte het beleid en het gaat hem geen reet aan.

Overhandigen van de offertes aan Maaike blijkbaar hebben we nog niets geleerd van de Bulgaren fraude. Wij geven liever meer aan schrijnende gevallen dan klakkeloos de regels toepassen. We kunnen dit alleen maar blijven doen als er geen misbruik van wordt gemaakt. Dit zelfde geldt natuurlijk voor subsidies want subsidies maken ook lui. We geven nu ongeveer 20 mio aan allerlei stichtingen met meestal prachtige doelstellingen, waarvan we verder niet weten wie erachter zitten. Recentelijk zijn we bij Henk Krol en het Panta Rhei weer met onze neus op de feiten gedrukt. Controle, controle en nog eens controle.

Wij willen van de wethouder een plan hebben, hoe wij dat straks gaan doen. En dan vinden wij, dat het totale bedrag wat nu aan toeristenbelasting wordt binnen gehaald per 2016 totaal besteed wordt aan city marketing (PBIB). Voorzitter, Amstelveen moet verder. Als je deze begroting leest dan is er op ieder terrein wel een samenwerkingsverband. Blijkbaar zijn we niet groot en sterk genoeg om dingen zelfstandig te kunnen doen. We hebben daar altijd buurgemeenten voor nodig om een breder draagvlak te creëren, of om kennis en kosten te delen.

De kracht van een goed idee zit meestal in de herhaling. Ik heb een aantal jaar geleden geroepen tot een gemeente NEW AMSTERDAM bestaande uit Amstelveen , Aalsmeer en Uithoorn en daar staan we nog steeds achter. Het gevaar is altijd, hoe harder je dit roept hoe groter de kans is, dat het niet gebeurd, maar wij moeten ons kwetsbaar opstellen. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we hier sterker uitkomen. En het mag ook Green Amsterdam, of Green port Amsterdam zijn, want de Amstelland gemeentes, ja Frank daar komt ie weer, zijn het Beverly Hills aan de Amstel en daar zitten voor onze alle alleen maar voordelen aan.

We zullen dan groter en sterker zijn en hebben een betere onderhandelingspositie met het Rijk over het LIB, waar je wel en niet mag bouwen, of bijvoorbeeld voor het doortrekken van de Noord-zuidlijn naar Amstelveen, Aalsmeer en vervolgens Schiphol om er maar een paar te noemen. Wij zullen dan ook een motie indienen voor een positon paper van de gemeente om te vragen, waar we nu staan en waar we naar toe willen.

Neem het illegaal onderverhuren. Slechts 27 stuks heeft dit opgeleverd op 14.000 woningen. Laat me niet lachen voorzitter. Al jaren roepen we koppel bestanden en schrijf iedereen aan, dat er een controle komt en de woningen vallen als rijpe appelen uit de bomen.

Voorzitter we zijn blij met het budget voor het cameratoezicht. Maar we verwachten wel een onderbouwing en plan hoe we nu daadwerkelijk het onacceptabele aantal inbraken gaan verminderen tot nul. Neem 1 wijk zet op alle ontsluitingsroutes camera's en kijk, of het werkt. Ik vraag al sinds het eerste factsheet over een toevoeging om wat voor inbraken het gaat en of er een alarminstallatie aanwezig was, maar dat is nog steeds niet gelukt.

Ik wil graag weten, hoe het staat met de ontwikkelingen rond het Stadshart? U heeft eerder aangegeven, dat u mogelijkheden ziet om aan de west en de oostkant van het winkelcentrum uit te breiden. Kunt u dit inmiddels wat concreter maken en kunt u aangeven hoe Unibail-Rodamco hierop reageert (HIBI)

En dan city marketing. Een stad die zichzelf serieus neemt kan niet zonder goede city marketing. We hebben al een hele slag gemaakt, sinds we over zijn van VVV Hollands midden naar Amsterdam Marketing. We zijn er echter nog lang niet en er moet veel meer gebeuren. Daar hoort dan ook bij wat we met het gemeentehuis gaan doen.

In de tekst staat al, dat we binnenkort hier 40 jaar zitten en veel geld nodig is om het op te knappen. Recentelijk was ik met de burgemeester en wethouder Veeningen in Copenhagen voor een netwerk reis. Daar hoor je dan, dat de overheid daar fysiek helemaal niet meer bestaat. Alles, wat je van de overheid nodig hebt kan online. Waar gaan we dat hier verwachten.

En de paar dingen die we dan nog nodig hebben, moeten straks maar vanaf het Stadshart in een nieuw gebouw, wat een landmark en icoon voor Amstelveen moet zijn, of misschien wel Green Amsterdam, of Great Aalsmeer. De rest kan naar een back office in 1 van de lege kantoorgebouwen die we nu hebben.

Hopelijk ligt onze aan de Poel beach er dan al, want deze is nu al weer vertraagd naar 4e kw 2015 met bijvoorbeeld een mooie verhoogde fietsroute en wandelroute van het Oude Dorp /beach naar het stadshart zoals in Copenhagen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.