Bijgewerkt: 27 januari 2021

De Verenigde Naties bestaan sinds 75 jaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie NH/UN/Wikipedia
17-10-2020

De provincie Noord-Holland geeft komende week aandacht aan het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. De VN is opgericht in het jaar dat Nederland werd bevrijd. Internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid zijn belangrijke oprichtingsidealen van de VN. Tot zaterdag 24 oktober 2020, de oprichtingsdag van de VN, schenkt ons land aandacht aan het belang van deze idealen en de rol die de VN hierin heeft gespeeld. En de rol die iedereen hierin kan spelen, de afgelopen 75 jaar, vandaag, en morgen. Het programma omvat 75 verhalen, blauwe uitlichting van gebouwen, een NPO tv-uitzending en een online evenement vanuit het Vredespaleis in Den Haag.

Vanaf komende maandag tot en met zaterdag 24 oktober worden in heel Nederland markante plekken en iconische gebouwen blauw uitgelicht, van Sint Janskathedraal in Den Bosch tot de Martinitoren in Groningen. Ook het Noord-Hollandse Provinciehuis, Paviljoen Welgelegen, aan de Dreef in Haarlem wordt ’s avonds blauw belicht, de kleur van de Verenigde Naties.

75 jaar VN in 75 verhalen. Op het Stationsplein in de provinciehoofdstad Haarlem staat een expositie als onderdeel van het landelijk initiatief ‘75 jaar VN in 75 verhalen’. In de verhalen, van onder meer de kleindochter van medegrondlegger Eleanor Roosevelt, Nina Roosevelt-Gibson, generaal van de VN-troepen Patrick Cammaert, hulpverlener Arjan Erkel en schrijver Arnon Grunberg, wordt ingegaan op de grondbeginselen van de VN zoals medemenselijkheid, solidariteit en de gezamenlijke inspanning voor vrede en veiligheid. 75 indrukwekkende getuigenissen die een blijvende indruk achterlaten.

In Haarlem staat het verhaal van Patrick Cammaert centraal. Patrick Cammaert (1950), generaal-majoor der Mariniers buiten dienst, was betrokken bij VN-missies in onder andere Cambodja, Congo, Ethiopië, Eritrea en Bosnië-Herzegovina. In Jemen leidde hij eind 2018 de VN-missie die het staakt-het-vuren moest vormgeven. "Zolang ik denk dat ik nog een verschil kan maken, zal ik blijven gaan", aldus Cammaert. De tentoonstelling op het Stationsplein is te zien van 17 oktober tot en met 29 november 2020.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2019)

Arthur van Dijk (1963) de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland


Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland: 'De huidige pandemie kent geen grenzen en raakt de hele wereldbevolking. Het laat zien dat de Verenigde Naties van groot belang zijn voor internationale samenwerking op het gebied van gezondheid. En dat geldt ook voor andere terreinen waar de Verenigde Naties actief zijn zoals mondiale veiligheid, de wereldeconomie, onderwijs, internationaal recht en mensenrechten.'

UN75: De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben. Te midden van de COVID-19-pandemie blijkt uit de wereldwijde raadpleging van de VN dat er een krachtige oproep is gedaan om actie te ondernemen op het gebied van ongelijkheid en klimaatverandering, en om meer solidariteit tot stand te brengen.

In januari 2020 hebben de Verenigde Naties het startsein gegeven voor de wereldwijde raadspleging ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Door middel van enquêtes en dialogen werd de mensen gevraagd naar hun hoop en vrees voor de toekomst - de meest ambitieuze inspanning die de VN tot nu toe heeft geleverd om de verwachtingen van de internationale samenwerking en van de VN in het bijzonder te begrijpen. Het is ook de grootste enquête tot nu toe over de prioriteiten voor het herstel van de COVID-19-pandemie.Op 21 september 2020 hadden meer dan een miljoen mensen uit alle landen en van alle rangen en standen deelgenomen. Hun antwoorden geven een uniek inzicht in wat het publiek wil in deze uitdagende tijd voor de wereld. Ze worden vandaag vrijgegeven ter gelegenheid van de officiële herdenking van het 75-jarig bestaan van de Algemene Vergadering van de VN, die wordt gehouden onder het motto: de toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben. De belangrijkste bevindingen zijn:

-In alle regio's, leeftijden en sociale groepen waren de respondenten in grote lijnen eensgezind in hun prioriteiten voor de toekomst.

-Tijdens de huidige COVID-19-crisis is de onmiddellijke prioriteit voor de meeste respondenten een betere toegang tot basisdiensten - gezondheidszorg, veilig water, sanitaire voorzieningen en onderwijs, gevolgd door een grotere internationale solidariteit en meer steun voor de zwaarst getroffenen. Dit omvat het aanpakken van ongelijkheden en het opnieuw opbouwen van een meer inclusieve economie.

-Met het oog op de toekomst zijn de overweldigende zorgen de klimaatcrisis en de vernietiging van onze natuurlijke omgeving. Andere prioriteiten zijn: zorgen voor meer respect voor de mensenrechten, het oplossen van conflicten, het aanpakken van de armoede en het terugdringen van de corruptie.

Waarnemingen van de VN

-Meer dan 87% van de respondenten is van mening dat wereldwijde samenwerking van vitaal belang is om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden en dat de pandemie de internationale samenwerking dringender heeft gemaakt.

-75 jaar na de oprichting van de VN zijn zes op de tien respondenten van mening dat de VN de wereld beter heeft gemaakt. Met het oog op de toekomst ziet 74% de VN als "essentieel" om de uitdagingen aan te gaan.

-De respondenten willen echter dat de VN verandert en innoveert: dat ze meer rekening houdt met de diversiteit van de actoren in de 21e eeuw en dat ze transparanter, verantwoordelijker en effectiever worden.

Foto Amstelveen
(Foto Manuel Elias/Wikipedia - 2019)

António Manuel de Oliveira Guterres (geboren op 30 april 1949) is een Portugees politicus en diplomaat in dienst van de 9de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Als lid van de Portugese Socialistische Partij was hij van 1995 tot 2002 premier van Portugal


António Guterres secretaris-generaal van de VN: 'Gedurende dit jubileumjaar hebben we een wereldwijd gesprek gevoerd. En de resultaten zijn opvallend. De mensen denken groots - ze geven ook uiting aan een intens verlangen naar internationale samenwerking en wereldwijde solidariteit. Het is nu tijd om op deze aspiraties in te gaan en deze doelstellingen te realiseren. In dit 75ste jubileumjaar staan we voor ons eigen 1945-moment. We moeten dat moment tegemoetkomen. We moeten ons als nooit tevoren verenigen om de noodsituatie van vandaag te boven te komen, de wereld weer in beweging te krijgen en te werken en de visie van het Handvest hoog te houden.'

/center>
760 United Nations Plaza, Manhattan, New York CityDe Verenigde Naties (VN) is een intergouvernementele organisatie die ernaar streeft de internationale vrede en veiligheid te handhaven, vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te ontwikkelen, internationale samenwerking tot stand te brengen en een centrum te zijn voor het harmoniseren van de acties van de naties. Het is de grootste, bekendste, meest internationaal vertegenwoordigde en machtigste intergouvernementele organisatie ter wereld. De VN heeft haar hoofdkwartier op internationaal grondgebied in New York City, met haar andere hoofdkantoren in Genève, Nairobi, Wenen en Den Haag.

De VN is na de Tweede Wereldoorlog opgericht met als doel toekomstige oorlogen te voorkomen, als opvolger van de ineffectieve Volkenbond. Op 25 april 1945 kwamen 50 regeringen in San Francisco bijeen voor een conferentie en begonnen ze met het opstellen van het VN-Handvest, dat op 25 juni 1945 werd aangenomen en van kracht werd op 24 oktober 1945, toen de VN met zijn werkzaamheden begon. Volgens het Handvest heeft de organisatie onder meer tot doel de internationale vrede en veiligheid te handhaven, de mensenrechten te beschermen, humanitaire hulp te verlenen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en het internationaal recht te handhaven. Bij de oprichting van de VN telde de organisatie 51 lidstaten; met de toevoeging van Zuid-Sudan in 2011 is het aantal leden nu 193, waarmee bijna alle soevereine staten van de wereld worden vertegenwoordigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.