Bijgewerkt: 24 februari 2020

De Week van de veiligheid 2016 in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
03-10-2016

In de 'Week van de Veiligheid 2016' is er extra aandacht voor veiligheid. Natuurlijk zijn we het hele jaar alert op de veiligheid van Amstelveen. In de Week van de Veiligheid zetten we nét een stapje meer. Dat doen we met verschillende activiteiten en extra voorlichting. Het gaat om voorlichting over inbraakpreventie, brandveilig leven en de gevaren van hennepplantages in woningen.

Op zaterdag 8 oktober 2016 staat er vanaf 10 uur een zogenaamde ‘hennep-container’ op het Stadsplein bij de veiligheidsmarkt. In de hennepcontainer is een hennepplantage nagebootst, waarmee een goed inzicht wordt gegeven op een plantage en manipulaties van meters die hennepplantages met zich mee brengen. De container is een bezoek waard voor iedereen.

Hennepplantages in woningen zijn verboden, ook al komt het nog steeds voor in Amstelveen. Ze zijn een gevaar voor de buurt, met name als het gaat om overlast en brandgevaar. In de container kunt u met eigen ogen zien wat de gevaren zijn. De container is speciaal ingericht voor voorlichtingsdoeleinden. Het voorste deel van de container bestaat uit diverse gemanipuleerde meters en illegale aftakkingen, die netbeheerders uit het veld hebben gehaald. In het andere deel van de container is een hennepplantage nagebootst. De planten zijn van kunststof, maar alle andere materialen zijn afkomstig uit echte kwekerijen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Burgemeester Van 't Veld zet haar handtekening op de intentieverklaring 'Samen werken aan een nog veiligere wijk' tijdens de Week van de veiligheid in oktober 2015 op het Stadsplein Amstelveen


Volledig programma: Zaterdag 8 oktober 2016: Veiligheidsmarkt op het Stadsplein met de politie en de brandweer. En met de hennepcontainer. Medewerkers van Liander geven uitleg over de gevaren van een hennepplantage in een woning. De politie komt graveren. De brandweer geeft voorlichting over brandveilig leven. Ook staat er een brandweerauto.

Woensdag 12 oktober 2016: Schouw in het kader van inbraakpreventie in Elsrijk. Op woensdagmiddag 12 oktober vindt er in Elsrijk een schouw woninginbraken plaats in samenwerking met het CCV, Eigen Haard, politie en de bewoners van de flat Veenstijn. Daarnaast worden de bewoners getraind in het herkennen van afwijkende/verdachte situaties. De schouw start om 14.00 uur.

Woensdag 12 oktober 2016: Cybersecurity training (in samenwerking met de gemeente Uithoorn en Amstelveen). Deze training leert ondernemers/winkeliers veilig met IT en online boekhouden om te gaan. Locatie en tijd: 20.00 uur, poppodium P60, Stadsplein 100a, 1180 AC Amstelveen.

Donderdag 13 oktober 2016: Voorlichting ‘senioren en veiligheid’ in samenwerking met politie en de Rabobank. Voorlichting over veilig bankieren en veiligheid thuis en op straat. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum ’t Open Hof, Burgemeester Haspelslaan 129, 1181 NC Amstelveen en begint om 16.00 uur. Lees ook de Veiligheidskrant 2016 (pdf 4 pagina’s) en in het Engels (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.