Bijgewerkt: 24 januari 2021

De belangrijkste belasting: Btw

Nieuws -> Overheid

Bron: CBS/Wikipedia
02-06-2008

In 1969 is de btw ingevoerd. De opbrengst bedroeg in dat eerste jaar ruim 2,5 miljard euro, bijna 40 jaar later was dat bijna 43 miljard euro. Sinds 1997 brengt de btw meer op dan de loonbelasting. Hiermee is de btw de belangrijkste belasting voor het rijk.

Bijna 43 miljard euro btw

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) bestaat in Nederland sinds 1 januari 1969. De opbrengst is opgelopen van 2,5 miljard euro in 1969 naar 42,9 miljard euro in 2007. In 1989, 1992 en 1994 daalde de opbrengst van de btw.

Het hoge btw-tarief is in deze periode geleidelijk verlaagd van 20 procent in 1988 naar 17,5 procent eind 1992. De laatste mutatie van het hoge tarief dateert van 1 januari 2001. Toen is het tarief verhoogd naar 19 procent, waardoor de opbrengst in 2001 fors toenam. De verhoging leidde in 2001 ook tot een toename van de inflatie met 0,5 procentpunt.

btw Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een btw berekening op een bonnetje


Tariefsveranderingen kunnen leiden tot stijgingen of dalingen van de btw-opbrengsten. Op de lange duur echter bepaalt de ontwikkeling van de economie en de inflatie de omvang van de opbrengsten. In de afgelopen 40 jaar schommelde de jaarlijkse opbrengsten rond de 6,5 procent van het bbp. Sinds de laatste eeuwwisseling ligt dit percentage boven de 7.

Btw belangrijkste belasting voor de overheid

De btw is in 2007 goed voor bijna 32 procent van de totale belastinginkomsten van het rijk. De opbrengst van deze indirecte belasting is daarmee groter dan de loonbelasting (29 procent), de vennootschapbelasting (14 procent) en de accijnzen (8 procent). Tot 1997 vormde de loonbelasting de belangrijkste bron van belastinginkomsten van de overheid.

Niet alle btw opgebracht door huishoudens

Huishoudens betalen via het kopen van goederen en diensten ruim de helft van de btw. Daarnaast brengen ze via de btw op koopwoningen nog eens bijna 12 procent op. Bedrijven, instellingen en overheid betalen 19 procent van de btw. Via de investeringen van de overheid en instellingen die niet-btw-plichtig zijn, zoals woningbouwverenigingen en ziekenhuizen, komt ruim 13 procent binnen.

Wat is Btw?

Omzetbelasting ofwel BTW (ook btw) (Belasting over de Toegevoegde Waarde) is een belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.

BTW (TVA, MwSt, VAT) is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast. In Nederland bestaat de BTW vanwege de Europese wetgever sinds 1 januari 1969.

Lees verder: De geschiedenis van de omzetbelastingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.