Bijgewerkt: 28 januari 2021

De economische groei van Nederland valt terug tot 1,4% in 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
15-08-2019

De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug. De werkloosheid bereikt zijn laagste punt in 2019, maar blijft volgend jaar nog steeds uitzonderlijk laag. De koopkracht ontwikkelt zich in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen. Er blijft een overschot op de overheidsbegroting, maar dit overschot wordt wel minder groot. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde Augustusraming 2020 (concept Macro Economische Verkenning 2020; cMEV) van het Centraal Planbureau (CPB).

Deze raming vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de ontwerpbegroting 2020, inclusief de besluitvorming over de koopkracht volgend jaar. Op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) wordt de Macro Economische Verkenning 2020 (MEV) gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie.

Foto Amstelveen
(Bron CPB - 2013)

Laura van Geest (1962) econoom en bestuurskundige. Sinds 1 augustus 2013 is zij directeur van het Centraal Planbureau


Laura van Geest, directeur CPB: 'Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit. De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector. De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen, de export lijdt onder de fall out van ontwikkelingen in het buitenland.'

De arbeidsmarkt blijft krap. De afzwakking van de productiegroei komt het eerst tot uitdrukking in een lagere stijging van de arbeidsproductiviteit. In 2020 zakt  de werkgelegenheidsgroei in bij een aanhoudende stijging van het arbeidsaanbod. Dit leidt ertoe dat er een einde komt aan de daling van de werkloosheid.

De niet-geringe neerwaartse risico’s voor de economie zijn verder toegenomen. Het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop, de toegenomen kans op een chaotische Brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië zijn belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse economie. De weergave van de koopkrachtcijfers verandert vanaf nu. In deze Augustusraming is voor het jaar 2019 naast de nieuwe ook de oude presentatie nog weergegeven. Zie de downloads hier: de koopkrachtcijfers nieuwe presentatie, de koopkrachtcijfers oude presentatie en de uitleg over deze aanpassing. Lees de algemene uitleg van de koopkrachtpresentaties van het CPB.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.