Bijgewerkt: 26 januari 2021

De financiële situatie van begraafplaats Zorgvlied

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-06-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de financiële situatie van de gemeentelijke begraafplaats Zorgvlied:

'Geachte raad,

Tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen  van 12 mei 2020 heeft wethouder Frank Berkhout (D66), namens Marijn van Ballegooijen (PvdA), toegezegd om u te informeren over de financiële situatie van de gemeentelijke begraafplaats Zorgvlied. In deze brief informeren wij u graag over de uitvoering van deze toezegging.

Zorgvlied in 2020. In 2020 bestaat Zorgvlied 150 jaar. Naast de algemene begraafplaats van Amstelveen is Zorgvlied een prachtig aangelegd park met 13 rijksmonumenten en worden er op hoogwaardig niveau begrafenissen en crematies uitgevoerd.Extra kosten en ontbrekende inkomsten. Zorgvlied wordt geconfronteerd met extra kosten voor energie, dit komt door de gestegen kosten voor energie in combinatie met het gebruik van het crematorium. Deze extra kosten komen neer op € 120.000 op jaarbasis. Daarnaast zijn de opbrengsten uit grafrechten structureel lager. De afgelopen anderhalf jaar is de grafadministratie op orde gebracht (deze moet nog wel worden gedigitaliseerd). Hieruit blijk dat er minder nabestaanden bekend zijn dan verwacht. De opbrengsten zijn hierdoor structureel € 210.000 per jaar lager.Compenseren extra kosten en ontbrekende inkomsten. Het college wil deze kosten compenseren door het aantal crematies in drie jaar te vergroten van 540 naar 750 per jaar. Dit kan bereikt worden door het crematorium intensiever te gebruiken door optimalisering van de planning. Naar verwachting zal door gerichte communicatie voldoende vraag gegenereerd kunnen worden. Tegelijkertijd wordt daarmee het gebruik van de ruimtes die Zorgvlied aanbiedt en de catering gestimuleerd. De verwachting is dat vanaf 2022 voldoende extra opbrengsten kunnen worden gegenereerd om de extra energiekosten en ontbrekenden inkomsten te compenseren.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Kosten- en baten analyse van begraafplaats Zorgvlied tussen 2020-2023


Investeringen. Om het hoge niveau van de afgelopen 150 jaar vast te houden moeten er nieuwe investeringen gedaan worden. Allereerst moet geïnvesteerd worden in het parkonderhoud om de allure van Zorgvlied in stand te houden. Dit vergt een structurele investering van € 181.000 per jaar. Daarnaast zijn de werf (voor het personeel dat het onderhoud pleegt) en de loods nodig aan vervanging toe. Ook moeten op dat deel van Zorgvlied openbare toiletten worden gerealiseerd. Dit zal leiden tot structureel extra huurkosten van € 66.000 per jaar. Ten slotte is een extra investering nodig in personeel. Extra personeel is nodig voor de uitvoering van uitvaarten, met name voor de technische voorzieningen (zoals beeld en geluid) en voor het graf- en parkonderhoud. Tegelijkertijd is het aantal managers teruggebracht van 3 naar 2. Per saldo rest een structurele investering van € 106.000 per jaar.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2020)

De aula van Zorgvlied in augustus 1937. De gemeente Nieuwer - Amstel kocht in 1867 op een publieke veiling een stuk weiland aan de Amsteldijk. Op dit stuk stond voorheen het buitenverblijf Zorgvliet, maar dat was na verkoop gesloopt. Tuinarchitect J.D. Zocher jr. werd benaderd om een plan en een begroting te maken voor de aanleg van een begraafplaats. In eerste instantie werd een deel, ter grootte van 0,8 hectare, gereed gemaakt voor gebruik. Om de financiering rond te krijgen werden grafruimtes in de 'voorverkoop' aangeboden. De begraafplaats Zorgvlied werd op 1 november 1870 in gebruik genomen. Op dezelfde dag werd de verliesgevende oude begraafplaats van Nieuwer-Amstel gesloten


Verhogen tarieven. Gezien de status en allure van Zorgvlied vinden wij het gerechtvaardigd om de tarieven voor de kosten van een graf, het algemeen onderhoud aan het park, alsmede de leges structureel te verhogen. Aan de gemeenteraad zal bij de Tarievennota's van 2021, 2022 en 2023 hiervoor een voorstel in de Tarievennota aan de raad worden voorgelegd. Met deze tariefsverhogingen zal Zorgvlied duurder blijven dan gewone begraafplaatsen, maar houdt het gelijke tred met andere monumentale begraafplaatsen en -parken als Westerveld. De opbrengst van de verhogingen is naar verwachting voldoende om vanaf 2023 de extra investeringen te dekken. De dekking van deze tekorten worden in de Perspectiefnota 2020 aan uw raad voorgelegd. Door middel van de planning-en-controlecyclus wordt u geïnformeerd over de voortgang van de in deze brief aangekondigde compensatiemaatregelen en tariefsverhogingen.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder van Zorgvlied: 'Zorgvlied is een prachtige plek. Daar begraven of gecremeerd worden, zorgt voor een bijzondere ceremonie en herdenkplek. Wij hechten zeer veel waarde aan de historie en sfeer, die moet zeker behouden blijven. En we kijken naar de toekomst, ook op Zorgvlied zijn moderne faciliteiten nodig om uitvaarten goed te kunnen blijven verzorgen. Om het hoge niveau van de afgelopen 150 jaar vast te houden is de komende jaren een extra investering van 774.000 euro nodig.'

Viering 150 jaar Zorgvlied. Op 1 november 2020 is het precies 150 geleden dat Zorgvlied door (toen nog) gemeente Nieuwer-Amstel in gebruik werd genomen. Door de coronacrisis zal de viering passend worden gemaakt naar de huidige situatie. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij u hierover informeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.