Bijgewerkt: 21 januari 2021

De gemeente Amstelveen onderzoekt mogelijkheden noodopvang vluchtelingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-09-2015

Het college van B en W van Amstelveen is bereid de mogelijkheden voor noodopvang van vluchtelingen die zich in Nederland hebben gemeld, te onderzoeken. De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is een feit. Daar moeten we met elkaar een oplossing voor vinden. Staatssecretaris Dijkhoff deed vorige week een oproep aan gemeenten om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor tijdelijke noodopvang, zoals leegstaande kantoorpanden. Amstelveen is in dit kader bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen, passend bij de schaal van Amstelveen. In het verlengde daarvan zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de eigenaren van leegstaande panden in Kronenburg.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2015)

Vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten wachten op de treinrails aan de zuidgrens van Hongarije op 8 september 2015. De foto is gemaakt tijdens de uitzending van de Hongaarse nieuwszender M1


De afgelopen tijd zijn grote aantallen vluchtelingen op weg naar Europa om daar een veilig onderkomen te vinden. Inmiddels is duidelijk geworden, dat Nederland ook een deel van deze vluchtelingen zal moeten opvangen. Vanuit het kabinet en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden oproepen gedaan aan gemeenten om hierin hulp te bieden.Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Iedereen heeft inmiddels vast de beelden gezien van de vluchtelingen die huis en haard verlaten om naar Europa te komen. En vervolgens ook naar Nederland. Wij zijn bereid als college een bijdrage te leveren aan de tijdelijke noodopvang van deze vluchtelingen, passend bij de schaal van Amstelveen. Mensen die voor oorlogsgeweld hun land hebben moeten verlaten, verdienen onze steun. We onderzoeken daarom de verschillende mogelijkheden van tijdelijke opvang in leegstaande kantoorpanden op Kronenburg.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.