Bijgewerkt: 28 januari 2021

De gemeente Amstelveen stelt strengere regels aan betalingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-11-2015

Om fraude en 'ongelukken' te voorkomen gaat de gemeente Amstelveen het treasurystatuut aanscherpen. Belangrijke wijziging is de invoering van betalingslimieten, het geen gebruik maken van derivaten en het anders omgaan met het Waarborgfonds sociale woningbouw. Dit blijkt uit het voorstel, dat gestuurd is aan de gemeenteraad.

Om ervoor te zorgen, dat betalingen juist gedaan worden, voert Amstelveen een aantal concrete maatregelen binnen de eigen organisatie in. Zo kan één medewerker nooit zelfstandig een betaling verrichten en een betaling boven de 500.000 euro moet worden meegetekend door een directielid. Ook laat het college onderzoeken, hoe onjuiste betalingen voorkomen kunnen worden door technische mogelijkheden binnen de bancaire sector.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: ’Eerder kwam de gemeente Amsterdam in het nieuws vanwege onjuiste betalingen. Wij hebben onze lessen hieruit getrokken en maatregelen genomen om dit te voorkomen. Zo gaan we werken met betalingslimieten. Maandelijks betalen we in Amstelveen ongeveer 900.000 euro aan bijstandsuitkeringen. Door hier een limiet van 1.000.000 euro op te zetten kunnen we ons nooit een nulletje vergissen’.

Derivaten en Waarborgfonds sociale woningbouw. Ook is in het treasurystatuut opgenomen, dat de gemeente Amstelveen geen gebruik maakt van derivaten, oftewel financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. Die waarden kunnen financiële producten, zoals leningen, of obligaties zijn. Ook niet voor zover de wet daar nog ruimte voor biedt. Wat betreft het Waarborgfonds sociale woningbouw slaat het college ook een andere weg in. De gemeente staat niet meer automatisch garant bij ieder sociaal woningbouwproject, maar maakt per project de afweging dit wel, of niet te doen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Metalen geld- en archiefkist van de gemeente Nieuwer-Amstel uit de 17-18de eeuw


Treasurystatuut?

Het treasurystatuut is een regeling voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.