Bijgewerkt: 22 januari 2021

De gemeente Amstelveen subsidieert energiescan voor sportverenigingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-01-2017

Amstelveen biedt sportverenigingen maximaal 500 euro subsidie voor het laten uitvoeren van een energiescan. Zo krijgen sportclubs een beeld, welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn op en aan hun eigen sportaccommodaties. Als ze daadwerkelijk maatregelen laten uitvoeren, kunnen ze vervolgens gebruik maken van de landelijke subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) die 2 januari 2017 van start is gegaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder


Peter Bot (BBA) wethouder Sport: 'Voor sportverenigingen zijn energielasten een grote kostenpost. Veel clubs hebben niet in beeld wat de mogelijkheden zijn om op deze kosten te besparen. Een energiescan is dan een eerste stap. Graag bied ik subsidie aan om duurzaamheid ook op de sportverenigingsagenda te krijgen. Ik stel hiervoor een bedrag van maximaal 7.500 euro beschikbaar.'

Sportverenigingen die statutair zijn gevestigd in Amstelveen en een eigen clubaccommodatie hebben, kunnen éénmalig subsidie aanvragen voor een energiescan bij de gemeente. Verenigingen krijgen hierover informatie van de gemeente. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld en verleend.

Landelijke subsidieregeling. Van 2 januari tot en met 29 december 2017 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen aangesloten bij NOC*NSF zich inschrijven voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om in aanmerking te komen voor 30% subsidiekorting moeten sportverenigingen investeren in energiebesparende maatregelen. Ze kunnen van Stichting Waarborgfonds Sport een borgstelling voor een lening krijgen, waarmee ze hun investeringen kunnen doen. Het Rijk stelt jaarlijks 6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Voor meer info zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-sportaccommodaties



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.