Bijgewerkt: 22 januari 2021

De gemeente Amstelveen wil meer ruimte voor fietsers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-09-2015

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer en Bas van Viegen, teamleider Verkeer en Vervoer van de gemeente Amstelveen hielden op vrijdag 4 september 2015 op het raadhuis van Amstelveen een uitgebreide informatiemiddag met presentatie over het Uitvoeringsprogramma verkeer 2015-2018 voor de lokale pers. Hier kunt u een samenvatting van het volledige programma van 23 pagina’s lezen.

Het college van B en W van Amstelveen heeft dinsdag 1 september 2015 het Uitvoeringsprogramma verkeer 2015-2018 vastgesteld. In dit programma wordt extra ingezet op nieuwe fietsprojecten en wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling. Woensdag 30 september beslist de gemeenteraad over de voorstellen.

Fietsbeleid

Een belangrijke pijler van het verkeersbeleid is het stimuleren van het fietsverkeer. Het fietsgebruik in Amstelveen is relatief laag (19% van alle verplaatsingen; 29% van alle verplaatsingen tot 7,5 km), terwijl een beter gebruik van het fietsnetwerk de verkeersdruk vermindert en de gezondheid van de Amstelveense inwoners en werknemers verbetert. Het streven is een fietsnetwerk van snelle, veilige en comfortabele hoofdfietsroutes, waarbij kruispunten geen of slechts een beperkte hindernis vormen.

Zo kunnen Amstelveense inwoners en werknemers worden overgehaald om meer te gaan fietsen. Om het fietsen te stimuleren, gaat de gemeente daarnaast door met fietspaden te voorzien van asfalt of aaneengesloten beton, obstakels zoals paaltjes te verwijderen, bredere fietspaden en fietsstroken te realiseren en wachttijden bij kruispunten te minimaliseren door bijvoorbeeld kruispunten met verkeerslichten te vervangen door rotondes. Daar hoeven fietsers (en voetgangers) niet meer te wachten en kunnen zij met voorrang de kruising passeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Verkeersveiligheid

Het waarborgen en verbeteren van de verkeersveiligheid gebeurt op verschillende manieren. Om de kans op ernstige ongevallen te verkleinen, worden locaties met de meeste geregistreerde ongevallen anders ingericht. Ook locaties die als onveilig worden ervaren, worden onderzocht en eventueel aangepast. Daarnaast worden de wegen zo veel mogelijk volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig ingericht: herkenbare 50 km/uur-wegen met veilige kruispunten en oversteekvoorzieningen, 30 km/uur-gebieden waar een lage snelheid door de inrichting wordt afgedwongen en/of gestimuleerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Bas van Viegen, teamleider Verkeer en Vervoer van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer tijdens zijn presentatie


Verkeerseducatie

Verkeersveiligheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van het gedrag van mensen. Daarom geven we ook veel aandacht geven aan verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding. Amstelveen doet mee met de landelijke campagnes, organiseert eigen campagnes en acties, en voert overleg met scholen, Veilig Verkeer Nederland en politie om gedragswijzigingen te stimuleren.

Grote projecten

Vanaf 2017 krijgt Amstelveen te maken met de uitvoering van een aantal grote projecten, die grote invloed zullen hebben op het verkeer. Zo wordt de Amstelbrug op de Oranjebaan bij Ouderkerk aan de Amstel vervangen. In 2018 zal ook begonnen worden met de ombouw van de Amstelveenlijn. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de ongelijkvloerse kruisingen van de Beneluxbaan met de Rembrandtweg, Zonnestein en Sportlaan. Aansluitend op deze werkzaamheden wordt de A9 verbreed en verdiept aangelegd. Bij het Oude Dorp en het Stadshart wordt de A9 overkapt. In nauw overleg met de verantwoordelijke afdelingen zal er alles aan gedaan worden om de overlast voor de Amstelveense inwoners en werknemers zo veel mogelijk te beperken.

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: “Uit een enquête die in mei door het blad Amstelveenz is gehouden onder onze inwoners, is gebleken, dat het overgrote deel zich veilig voelt in het verkeer. Maar dat is voor ons geen reden om achterover te leunen. We zullen er ook de komende jaren alles aan blijven doen om die veiligheid nog te vergroten. Daarbij zijn we wel afhankelijk van het gedrag van verkeersdeelnemers. Ook daar blijven we de komende jaren aandacht aan besteden.”

Financiën / Dekking:

•reserve verkeersmaatregelen: € 2.784.000

•reserve verkeersregelinstallaties: € 2.301.000

•reguliere jaarbudgetten: € 4.196.000

•(vrijwel) zekere subsidies/bijdragen: € 3.596.000

•stelpost bijdragen derden/voordelen: € 900.000

Totaal: € 14.000.000

Geen extra middelen, of ombuigingen nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.