Bijgewerkt: 23 oktober 2020

De gemeente wil de exploitatiebedragen verhogen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Monique Verweij
22-06-2010

Forse exploitatiebijdragen helpen lokale Amstelveense economie om zeep

Deze e-mail kreeg de redactie van Amstelveenweb.com van mevrouw Monique Verweij- van der Hoorn van het Projectbureau Buis-Pomona uit Aalsmeer:

Ik ben door diverse ondernemers uit het gebied Bedrijventerrein Amstelveen Zuid en Bedrijventerrein De Loeten gebeld, dat de gemeente Amstelveen in persoonlijke gesprekken met hen heeft aangekondigd, dat er forse bedragen voor een bijdrage aan de N201, ongelijkvloerse kruising N201 en lokale infrastructuur door de gemeente Amstelveen zullen worden gevraagd, als ze bedrijfsmatige ontwikkelingen in de gemeente Amstelveen willen doen.

Door als gemeente exploitatiebijdragen van € 100,- p/m² bovenop de grondprijs te eisen zullen bedrijven niet meer investeren, waardoor de bedrijfsmatige ontwikkeling van Amstelveen compleet op slot zal komen te staan.

Middels bijgaand verhaal, die ik zal voordragen (spreekrecht) in de commissie Ruimte, wonen en groen (RWN) van vanavond (22 juni 2010) verzoek ik de raad van Amstelveen te voorkomen, dat de lokale Amstelveense economie om zeep wordt geholpen en bedrijven uit deze gemeente zullen worden weggejaagd en verzoek ik hen de exploitatiebijdragen, die momenteel door de gemeente Amstelveen bij de bedrijven worden neergelegd nog eens zeer kritisch nader onder de loep te nemen.

Met vriendelijke groet, Monique VerweijAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.