Bijgewerkt: 20 januari 2021

De gemeenteraad van Amstelveen koos voor nieuw parkeerbeleid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-12-2017

De gemeenteraad van Amstelveen heeft tijdens de raadsvergadering van 13 december 2017 gekozen voor een flexibeler beleid om de invoering van betaald parkeren met vergunningen mogelijk te maken. In dit nieuwe beleid wordt de gemeten parkeerdruk hét criterium voor het vaststellen van parkeerproblemen op buurtniveau. Wanneer die parkeerdruk in een gebied 85% of hoger is, dan kan, na goedkeuring van de gemeenteraad en consultatie van bewoners en ondernemers, betaald parkeren met vergunningen worden ingevoerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer tijdens de commissievergadering op 30 november 2017Is de parkeerdruk in een buurt tussen de 80 en 85% dan is er sprake van een zogenaamd bespreekgeval. In zo’n geval wordt standaard onderzocht of het aantal parkeerplaatsen voor de bewoners  toereikend is en worden belanghebbende bewoners en ondernemers geconsulteerd. Tevens wordt onderzocht, of de parkeerdruk op korte termijn zal toenemen, waardoor extra maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Ook dan zal uiteindelijk de gemeenteraad nog haar goedkeuring moeten geven.

Met dit nieuwe beleid, waarbij dus niet langer via enquêtes het draagvlak onder de inwoners wordt gemeten, wil de gemeente sneller anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van parkeren in Amstelveen. Denk bijvoorbeeld aan de extra overlast, waar Amstelveen Noord mee te maken krijgt, omdat op 18 december 2017 voor het parkeerterrein bij de Bosbaan (met ruim 700 parkeerplaatsen)  betaald parkeren is ingevoerd. Een aanzienlijk deel van de parkeerders zal op zoek gaan naar andere mogelijkheden om gratis te parkeren.Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: 'Ik ben blij, dat we nu sneller kunnen handelen als veel bewoners parkeeroverlast hebben door forenzen, of langparkeerders. In Amstelveen hebben we de afgelopen jaren de tarieven voor bewonersvergunningen al een paar keer kunnen verlagen. Voor iets meer dan 3 euro per maand heb je nu een eerste bewonersvergunning. Zodra er financiële ruimte is binnen de parkeerexploitatie, zullen we zeker proberen de tarieven nog verder te verlagen. Het invoeren van betaald parkeren zal de bereikbaarheid, leefbaarheid en de veiligheid in de Amstelveense woonwijken ten goede komen.'

Ook heeft de gemeenteraad besloten het reguleringsgebied in Randwijck zo snel mogelijk uit te breiden met de Amsterdamseweg ten oosten/noorden van de museumspoorlijn, de Keizer Karelweg ten noorden van Laan Walcheren en de Bos en Vaartflat. Daarnaast worden delen van de Amsterdamseweg aangewezen als blauwe zone in verband met de aanwezigheid van winkels en voorzieningen. Hiervoor zijn eerst nog respectievelijk een aanwijzingsbesluit en een verkeersbesluit nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.