Bijgewerkt: 22 januari 2021

De gemeenteraad van Amstelveen wil dat RTVA en NH Media samenwerken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-12-2018

De gemeenteraad van Amstelveen wil dat RTV-Amstelveen (RTVA) gaat samenwerken met NH Media. Dat is nodig om te zorgen voor een toekomstbestendige lokale publieke omroep. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de eigen lokale publieke omroep. Al een tijd lang wordt gesproken over het bedrag dat nodig is voor een levensvatbare lokale omroep. De raad heeft het college van B en W in zijn vergadering van 12 december 2018 per motie opgeroepen met een raadsvoorstel voor de bekostiging van een toekomstbestendig RTV-Amstelveen en randvoorwaarden gesteld voor de financiering.

De raad wil dat RTVA de Amstelveense publieke omroep blijft, maar dat RTVA een verregaande samenwerking aangaat met NH Media. Het is daarbij van belang dat voldoende Amstelveense content wordt geboden aan de inwoners en dat de Amstelveense identiteit van de lokale omroep behouden blijft. Er moet ruimte worden gelaten voor samenwerking van RTVA met andere lokale media en er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden van alle bij de samenwerking betrokken partijen. Het budget van de gemeente voor RTVA moet volledig ten goede komen aan de Amstelveense journalistiek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De leden van de gemeenteraad van Amstelveen stemmen in de raadzaal op 12 december 2018


De raad wil verder dat het bestuur van RTV Amstelveen actief wordt begeleid bij de vormgeving van een professionele organisatie en het nieuwe samenwerkingsverband. De gemeenteraad heeft ook gevraagd om een evaluatiemoment, waarbij de samenwerking, de kijk- en luistercijfers, het percentage Amstelveense content, de waardering voor en de kwaliteit van de samenwerking wordt onderzocht. Een raadswerkgroep, die actief door de griffie is begeleid, heeft de motie opgesteld. Ook de informatieavond lokale media werd op deze – nieuwe - manier voorbereid. Tijdens de vergadering van de commissie Burgers en Samenleving op 28 november 2018 werd over het raadsinitiatief gedebatteerd.

NH Media? NH, voorheen RTV NH en RTV Noord-Holland, is de regionale radio- en televisieomroep voor de provincie Noord-Holland. De omroep is gevestigd in Amsterdam aan de Aletta Jacobslaan 9. De zender is begonnen op 1 januari 1989 als Radio Noord-Holland met een zendtijd van drie uur per dag; later is dat uitgebreid tot 24 uur per dag. Sinds 2016 heet de radiozender NH Radio. Het is de officiële calamiteitenzender van Noord-Holland.

RTV-Amstelveen (RTVA) is het lokale televisie- radio- en internetstation van en voor Amstelveners. De omroep bestaat in verschillende gedaantes al lang: sinds 2006 onder de naam RTVAmstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.