Bijgewerkt: 22 januari 2021

De groei van de Nederlandse economie is achter de rug

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
19-12-2018

'Ook in 2019 is de groei van de Nederlandse economie met 2,2% nog stevig. Na groeipercentages van 2,9% in 2017 en 2,6% in 2018 is de piek van de groei achter de rug. De groei vlakt af. De onzekerheden die de economie negatief kunnen beïnvloeden, blijven groot. In het buitenland gaat het om de ontwikkelingen rondom het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit, de Italiaanse begroting en de demonstraties in Frankrijk. In Nederland kan de groei lager uitvallen als geplande overheidsuitgaven niet doorgaan' - concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist gepubliceerde decemberraming (pdf 13 pagina’s). Laura van Geest (directeur CPB): 'De cijfers zijn nog steeds mooi. De arbeidsdeelname en de werkloosheid zijn weer terug naar de niveaus van voor de grote recessie. Maar de vooruitzichten worden wel minder rooskleurig.'

Foto Amstelveen
(Bron CPB - 2018)

Risico's zijn toegenomen: Grens VK-EU is niet berekend op de chaotische Brexit, de nieuwe importtarieven raken inmiddels 12% van de Amerikaanse invoer en de Nederlandse economie kan worden geraakt door onrust in de EU


Het groeitempo in de eurozone vertraagt komend jaar, terwijl de wereldhandelsgroei afneemt na de piek in 2017. De groeivertraging in de eurozone vloeit vooral voort uit de onzekerheid over het handelsbeleid en de Brexit. Handelsfricties hebben in 2019 ook hun weerslag op de wereldhandel. Na een flinke groei in 2017 zwakt de groei van de relevante wereldhandel af. De groei van de wereldeconomie stabiliseert, maar blijft ook in 2019 profiteren van het expansieve Amerikaanse begrotingsbeleid en in afnemende mate van het ruime monetaire beleid van de eurozone en Japan. De wereldwijde terugval van de aandelenkoersen en de olieprijs hangen samen met de neerwaartse bijstelling van de groeiverwachtingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.