Bijgewerkt: 19 september 2020

De jeugd van tegenwoordig in het gemeentehuis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Leerlingen van VMBO-t 4 HWC
23-02-2009

Op donderdag 19 februari 2009 zijn de leerlingen van VMBO-t 4 van het Hermann Wesselink College naar het Gemeentehuis van Amstelveen geweest. Zij hebben daar verschillende opdrachten uitgevoerd.

Om 8.45 uur werden wij verwacht in het Gemeentehuis van Amstelveen. We werden verwelkomd door Amir Nazar en hij bracht ons naar de Raadzaal waar hij de dagindeling vertelde. Vervolgens werden de klassen in 6 groepen verdeeld: 5 groepen die de opdracht moesten doen en een persgroep. De opdracht was om met € 1250,-een project te organiseren voor de jongeren uit Amstelveen. De groepen kregen ieder een eigen ruimte om hun opdracht te maken.

Jeugdraad Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

De leden van groep 1 in gesprek met Lieke Fijen van het Cobra Museum


Groep 1.

Groep 1 bestaat uit George, Renée. Bart, Lennox. Sathya, Edwin, Loek, Guido en Hou-Jin. Zij wilden met de  1250,- een Amstelveense Avond houden in het Griffioen, bij de halte Uilenstede.  Zij wilden daar een workshop breakdance en streetdance organiseren voor de jongeren uit Amstelveen. Zij willen hiermee bereiken dat de jongeren van de straat blijven en naar het Griffioen komen. Als het een succes wordt zal het dus vaker worden georganiseerd in het Griffioen. Zij zijn op dit idee gekomen doordat George heel goed heeft nagedacht over wat hij wilde bereiken. Zo is hij op het idee gekomen. Hij heeft ook voor alle informatie gezorgd en geïnformeerd door telefonisch contact.

Groep 2.

Groep 2 bestaat uit Ryan. Kay, Sander, Onno, Thierry, Rosemarie en Alex. Zij hebben besloten om met de € 1250,- een onderdeel van een CKV -dag te organiseren. CKV staat voor Culturele Kunstzinnige Vorming en staat in verband met jongeren omdat, volgens deskundigen, CKV belangrijk is voor je persoonlijke ontwikkeling. Helaas is zo'n CKV-dag vaak saai. Daarom heeft dit groepje besloten het wat leuker te maken door een eigen ruimte te huren met apparatuur, zodat de leerlingen zelf hun eigen ritme in de muziek kunnen brengen. Zij kwamen hierop dooreen aantal punten op te schrijven en door zoveel mogelijk te brainstormen zijn zij op dit plan gekomen. Hieronder ziet u een foto van groep 2.

Jeugdraad Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

De leden van groep 2 in bespreking


Groep 3.

Deze groep bestaat uit Jesper, Kenta. Tjarda, Anita, Lucas, Amanda, Lisette en Can. Zij gaan met de €1250,- een danscursus geven op verschillende basisscholen. De dans zal komen uit verschillende landen; dit heeft als doel de kinderen kennis te laten maken met andere culturen. De workshop zal 3 uur per dag duren en de afsluiting is met een optreden waarin u kunt zien wat de kinderen geleerd hebben de afgelopen tijd. Ook zal na het optreden een groot feest plaatsvinden met allerlei culturele hapjes. Zij zijn op dit idee gekomen doordat zij verschillende hobby's hebben samengevoegd van de mensen uit hun groepje. Omdat de mensen in de groep allemaal een andere afkomst hebben, besloten zij om er ook een stukje cultuur uit hun eigen land in te stoppen. Hieronder ziet u een foto van groep 3.

Jeugdraad Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

De leden van groep 3 in bespreking


Groep 4.

In groep 4 zitten Oskar, Susanna, Tim, Shelly, Terence, Glenn, Duncan en Iris. Zij hebben ervoor gekozen om Jongerencentrum Downtown in Westwijk te renoveren. Zij willen hiermee de jongeren van de straat houden. Ook zullen zij verschillende feesten organiseren. Op de openingsdatum zal er 's avonds een groot feest gegeven worden.

Zij zullen ook flyers uitdelen met een uitnodiging voor het maken van graffiti. Voor de mooiste graffiti zal er ook een prijs uitgereikt worden. Zij wilden eerst een nieuw jongerencentrum oprichten, maar daar hadden ze niet genoeg geld voor. Daarom hadden zij besloten om dan een bestaand jongerencentrum te renoveren, omdat ze toch iets voor een jongerencentrum willen doen. Zo zijn ze op dit idee gekomen. Hieronder ziet u de mensen uit groep 4.

Jeugdraad Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

De leden van groep 4 maken culturele plannen


Groep 5.

Groep 5 bestaat uit Judith, Mitchell, Rossini, Nina, Niels, Denise, Lorenzo en Aileen. Zij willen de € 1250,-besteden aan een promotieplan voor kunst en cultuur. Een onderdeel hiervan zal ook een kortingsplan naar keuze zijn, zodat u gratis naar een museum naar keuze kan gaan. Dit doen zij alleen wanneer u aan kunt tonen dat u drie verschillende musea bezocht heeft. Ook kunt u kiezen uit korting voor een kaartje in P60 naar keuze. Deze groep wil hiermee bereiken dat er meer jongeren een museum bezoeken. Zij hebben dit bedacht door veel te overleggen en te discussiëren. Hieronder ziet u de foto van groep 5.

Jeugdraad Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

De leden van groep 5 willen het jeugdcentrum Downtown in de Westwijk opknappen


Interview met Amir Nazar

Amir Nazar is werkzaam bij het Instituut voor Publiek en Politiek.

Welke school/opleiding heeft u gevolgd?

Ik heb Havo gedaan en daarna heb ik HBO Bestuurskunde gedaan en nu studeer ik op de Universiteit voor Bestuurskunde.

Waarom heeft u deze functie gekozen?

Dit is een hele leuke baan en ik vind het dan ook leuk om bezig te zijn met het betrekken van jongeren bij de politiek.

Als u een andere functie mocht kiezen, welke zou dat zijn?

Premier van Nederland. Nee, grapje! Verder heb ik geen ambities.

Vindt u het goed dat ze dit soort projecten organiseren voor de jeugd van Amstelveen?

Dat vind ik zeker, want jongeren kunnen best meedoen in de politiek, als het maar makkelijk voor hen te begrijpen is.

Wat hoopt U met deze dag te bereiken voor de leerlingen?

Dat jullie een leuke dag hebben gehad en dat jullie een beter beeld hebben gekregen van de politiek.

Wat zou u bedenken om de gemeente Amstelveen nog beter te maken?

Dat iedereen alles samen gaat doen.

Jeugdraad Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

En eindelijk kan de raadsvergadering beginnen


Interview met Guus Koot

Guus Koot is werkzaam bij de Gemeente van Amstelveen.

Welke school/opleiding heeft u gevolgd?

Ik heb Havo/Vwo gedaan en heb Algemene wetenschappen en onderwijs pedagogiek gestudeerd.

Waarom heeft u deze functie gekozen?

Dat is ontstaan uit een studentenbaan.

Als u een andere functie mocht kiezen, welke zou dat zijn?

Dan zou ik trajectbegeleider voortijdig schoolverlater doen. Dit vind ik belangrijk omdat ik jongeren dan kan helpen zichzelf te vinden.

Vindt u het goed dat ze dit soort projecten organiseren voor de jeugd van Amstelveen?

Ja, want vooral omdat ik initiatiefnemer ben.

Wat hoopt U met deze dag te bereiken voor de leerlingen?

Dat jullie een leuke dag hebben gehad en dat jullie ogen geopend zijn.

Wat zou u bedenken om de gemeente Amstelveen nog beter te maken?

Je wilt als gemeente dat iedereen samen is, maar dat kan niet altijd. Ook mis ik iets bruisends hier in Amstelveen. Het zou dan ook leuk zijn als er wat meer voor jongeren werd georganiseerd.

Jeugdraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Amir Nazar, burgemeester Jan van Zanen en Guus Koot begeleiden de jongerenraadsvergadering


Jeugdraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De 'echte' raadsleden luisteren mee. Vlnr.: Sander Mager fractievoorzitter GroenLinks, Ben Jonker fractievoorzitter CDA, Walter Vervenne raadslid voor de VVD, Rien Alink raadslid voor D66 en David de Jong raadslid voor BBA


Jeugdraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een deel van de scholieren-raadsleden


Jeugdraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De scholieren hebben maar druk


Gesprek met Walter Vervenne, Raadslid VVD

Raadslid Walter B. Vervenne is geboren in 1939 nu 69 jaar. Op zijn 61e is hij met pensioen gegaan. Hij had altijd al kijk voor de politiek. Op dit moment houdt Raadslid Vervenne zich druk bezig met Schiphol, jeugd en Milieu in Amstelveen.

Waarom liberalistisch?

Van huis uit ben ik katholiek opgevoed, ook heb ik de Canadese en Amerikaanse bevrijders over de straten van Amsterdam gezien hierdoor zijn mijn liberalistische gevoelens versterkt. Ook vind ik het communisme en socialisme niks. De mensen die voor zich zelf kunnen zorgen moeten dat ook doen.

Jeugdraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Walter Vervenne, raadslid voor de VVD


Waarom bent u overgestapt D66 naar VVD?

Bij de D66 waren de verkiezingsresultaten te verschillend de ene keer had de D66 veel zetels en de andere keer weinig, vandaar dat ik ben overgestapt naar de VVD want de VVD is ook liberalistisch maar is groter dus heeft de VVD een grotere invloed.

Hoe ziet u de problemen met hangjongeren in Amstelveen?

Er zijn problemen met opgroeiende jeugd die veel overlast veroorzaken.

Ligt dat aan behandeling politie?

Gedrag waar je op wordt aangesproken kan terecht en onterecht zijn.

Als mensen onterecht worden aangesproken worden mensen boos.

Maar vaak word de jeugd aangesproken op het feit dat ze met hun scooters rondrijden op een laat tijdstip. De meningen gaan twee kanten uit, die van de bewoners en van de jeugd. De gemeente maakt jeugdcentra’ s. In alle wijken zijn gebouwen waar activiteiten plaats vinden, zoals de BAJES. Die is laatst opgeknapt. De VVD stelde alle middelingen ter beschikking, maar de jeugd moet zelf gaan schilderen. Het werkt goed. Kost minder geld, is bezigheid, een kans vooreen prima plek.

Amstelveen luistert veel naar jongeren, we werken graag met ze mee. Amstelveen is een sociale gemeente. Bij samenscholing moet de politie de jeugd aanspreken als er aanleiding toe is. Jongeren moeten voorzichtig zijn met wat ze doen. Politie moet aanspreken als er aanleiding van een overtreding is, anders niet.

Het parkje in Middenhoven: we hebben een discussie daar voor camera's tussen de bomen. Als het helpt om in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt hoe we het beter voor ze kunnen maken. Als er niet goed word opgetreden dan heb je er iets aan. Je kan uitvinden wat er gebeurt. Amstelveen heeft recht op 200 agenten. Maar Amstelveen heeft soms maar 2 agenten voor een wijk. Alle andere zijn nodig is Amsterdam, wat niet altijd nodig is.

Kunt u ons iets vertellen over de tunnel die er komt in Amstelveen?

De tunnel wordt onder de A9 gegraven. De bouw van de tunnel gaat ongeveer 80.000.000 euro kosten en zal ongeveer 3 jaar duren. Ook moet de gemeente Amstelveen 100.000.000 euro betalen aan de Rijkswaterstaat. Dit geld moet worden opgebracht door alle huizen en kantoren die boven de tunnel worden gebouwd. De problemen die bij de Noord-Zuidlijn zijn ontstaan zouden bij de bouw van de tunnel niet voor moeten komen. De bedoeling is dat de A9 gedurende de bouw open blijft.

U bent ook actief bezig met de uitbreiding van Schiphol, wat doet u daar allemaal aan?

Om bewoners ervaren veel overlast van Schiphol die zich wilt gaan uitbreiden. Hoe kan Rijkswaterstaat het Nederlandse belang van Schiphol de omgeving koppelen aan de luchthaven? Dat is de vraag waar we nu veel mee bezig zijn. We hebben de gemeenten rondom Schiphol aan een tafel gezet. De Hans Alderstafel. Schiphol mag beperkt groeien. Maar dat is gekoppeld aan voorwaarden. Vliegtuigen moeten ordentelijk vliegen en landen. Piloten zijn aan het oefenen met zweeflandingen.

In plaats van volle motorkracht naar beneden. Alle gemeenten die aan de tafel zitten zijn allemaal in groepjes verdeeld. De praten bijvoorbeeld over extra isolering. 100.000.000 euro word uitgetrokken voor de hele omgeving om Schiphol. Sinds de Polderbaan er is, heeft de omgeving rond Schiphol veel last gekregen. Door betere vliegcoördinatie wordt gezorgd voor minder overlast.

Via Amsterdam kan je rechtstreeks naar alle grote steden vliegen. In andere landen kan dat niet. Daar moetje overstappen als je van Berlijn naar Tokio wilt vliegen. Die hubfunctie van Schiphol moet bewaard blijven. Het is een belang voor Nederland, dat Schiphol die rechtstreekse vluchten blijft doen.

Schiphol heft belasting op vliegtuigen, vooral op oude vliegtuigen, want die zorgen nog voor veel overlast. KLM heeft de modernste apparatuur van West Europa. Schiphol is de enige luchthaven, die onder de milieuvoorwaarden voldoet. Alle anderen zoals Londen en Parijs houden zich daar niet aan. Nederland is er erg streng in.

Kunt u een verklaring geven van de zweefvluchten?

Motoren zo langzaam mogelijk laten draaien. Langzaam zakt het vliegtuig dan omlaag. Het verbrandt minder en zorgt voor minder lawaai. Het is beter voor het milieu. Als gemeente kan je weinig doen. Vuiligheid waait. De wind staat altijd anders. Door maatregelen op milieu kan je verbeteringen gebruiken. Bomen zijn belangrijk. Snelheidsbeperking helpt ook mee. Er wordt een proef gedaan met elektriciteitsdraden met spanning waar vuil uit de lucht word geconcentreerd op dat spanningsveld. Specifieke struiken en planten die veel CO2 opnemen worden langs de wegen geplaatst.

Jeugdraad Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

De Persgroep: v.l.n.r. Frederieke, Fallon, Erik, Estelle, Milan. Ruben


Tekst: Leerlingen van VMBO-t 4 van het Hermann Wesselink CollegeAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.