Bijgewerkt: 20 februari 2020

De kans van 65-jarigen om 100 te worden is verhoogd

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-05-2016

Nederlandse mannen en vrouwen van 65 jaar oud leven gemiddeld nog 19,7 jaar. Deze levensverwachting is in 2015 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) inging. Vrouwen worden nog altijd ouder dan mannen, maar het verschil is kleiner geworden. De kans van 65-jarigen om 100 te worden is in 60 jaar tijd ongeveer verzesvoudigd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De resterende levensverwachting van een 65-jarige in 2015 is 18,2 jaar voor mannen en 20,9 jaar voor vrouwen. 60 jaar geleden konden mannen nog 13,9 jaar en vrouwen 14,9 jaar verwachten te leven. De theoretische levensverwachting vertoont op de lange termijn een stijgende trend. Per jaar zijn er echter kleine fluctuaties, doordat het aantal overledenen per jaar schommelt. In 2015 was de sterfte hoger dan in voorgaande jaren: in dat jaar overleden 147 duizend mensen, 8 duizend meer dan in 2014. Dit had een kleine daling van de levensverwachting tot gevolg van 0,3 jaar.Prognose: levensverwachting blijft stijgen. De verwachting is, dat de stijgende trend van de resterende levensverwachting van 65-jarigen in de toekomst doorzet. De CBS-prognose houdt rekening met onzekerheidsmarges. Zo zijn stijgingen door medisch-technologische doorbraken mogelijk, maar is het ook mogelijk, dat nieuwe generaties minder oud worden door minder gezond gedrag. Voor 2060 zal de resterende levensverwachting volgens de prognose 25,0 jaar zijn en lopen de marges uiteen van 20,5 tot 29,5 jaar.

Kleiner verschil levensverwachting van mannen en vrouwen. Vrouwen hebben nog altijd meer levensjaren te verwachten dan mannen. Dit verschil is echter steeds kleiner geworden. In 2015 is het verschil voor een 65-jarige 2,7 jaar. Sinds 1980 is de levensverwachting voor mannen sneller gestegen dan die van vrouwen. Bij de verklaring van deze ontwikkeling speelt roken een belangrijke rol. Mannen zijn eerder en massaler begonnen met roken. Tot begin jaren 1970 nam daardoor de levensverwachting voor mannen nauwelijks toe. Onder andere door de sterke afname van het aantal rokende mannen vanaf de jaren 1950 steeg de levensverwachting sinds begin jaren 1980 weer. Ook vrouwen roken momenteel minder dan in de jaren zeventig, maar doordat het effect van roken vertraagd doorwerkt op de sterfte, is voor vrouwen de levensverwachting sinds 1980 minder toegenomen dan voor mannen.

De kans om 100 te worden is steeds groter geworden. Van de vrouwen die nu 65 jaar zijn zal naar verwachting 6,0 procent de 100 jaar bereiken, van de mannen 3,0 procent. In 1956 was die kans ongeveer zes keer zo klein. Van de 65-jarige vrouwen heeft 1,2 procent de 100ste verjaardag mogen vieren, van de mannen 0,4 procent.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.