Bijgewerkt: 5 augustus 2020

De laatste bode van Amstelveen stopt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Jan van Zanen
05-07-2012

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 4 juli 2012 het laatste agendapunt was,om afscheid te nemen van de laatste bode van Amstelveen: Hans Petrie. Hierbij de toespraak van Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen tijdens de afscheid van de gemeenteraad van de heer Petrie:

'Op 1 oktober van dit jaar gaat de heer Hans Petrie met FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden red.). na 37 dienstjaren. Het was vandaag zijn laatste raadsvergadering. En daar wil ik, namens u allen bij stilstaan.

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak. Naast hem staat de laatste bode van Amstelveen, Hans Petrie


De heer Petrie begon in 1975 bij de dienst Cultuur van de gemeente Amstelveen. Hij was assistent toneelmeester/belichter en later chef techniek. Van het Cultureel Centrum ging hij in 1997 naar de directie Bestuursinformatie en Facilitaire Zaken als bode. Toen in 2000 de bodedienst werd opgeheven en de taken werden verdeeld over verschillende afdelingen of werden uitbesteed, bleef de heer Petrie als enige bodetaken doen.

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hans Petrie: 'Ik wil iedereen hartelijk bedanken, ik heb het graag gedaan!'


Meneer Petrie, ik heb speciaal voor deze gelegenheid gekeken naar uw allereerste functiebeschrijving. Daar staat:

- Het opbouwen van het décor van het optredend gezelschap;
- Het aanbrengen van verlichting en afregelen van de geluidsinstallatie;
- Het begeleiden van de voorstelling door bediening van de technische installaties;
- Het afbreken van het décor na de voorstelling.


Zoals u ziet, dames en heren, er is niet veel gewijzigd in de taken sindsdien, alleen het toneel van het ‘optredend gezelschap’ is verplaatst naar de raadzaal. De competenties van toen gelden nog steeds: Stressbestendigheid, klantgerichtheid, improvisatievermogen, resultaatgerichtheid.

Meneer Petrie, u was altijd de hardwerkende en vasthoudende medewerker die het iedereen naar de zin wilde maken. U zat altijd vol met ideeën en vond, dat dingen anders en beter kunnen. Dankzij u is de site van Burgernet onder handen genomen. En, een paar van onze wijkagenten (zo heten ze gelukkig weer) twitteren dankzij u. U was de meest technische en handige man binnen de gemeente. Het liep achter de schermen gesmeerd, omdat u daarvoor zorgde. Daar hebben wij als raad altijd op kunnen vertrouwen.

De raad gaat u missen. Niet alleen om wat u kon, maar ook om wie u was: een aimabele en betrouwbare medewerker. Namens de gehele raad hierbij een klein aandenken en veel waardering voor alles wat u voor onze gemeente Amstelveen heeft betekend. Als uw laatste burgemeester zeg ik u tenslotte: het ga u goed!'


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.