Bijgewerkt: 26 januari 2021

De museumspoorlijn in Amstelveen wordt gemeentelijk monument

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-05-2020

Museumspoorlijn definitief monument. Het Amstelveense gedeelte van de museumspoorlijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is dinsdag 26 mei 2020 definitief aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde. De gemeente Amsterdam werkt ook aan een aanwijzing. Hier heeft de Erfgoedcommissie net als in Amstelveen geadviseerd dat het spoortracé van grote waarde is als onderdeel van de tussen 1912 en 1918 aangelegde Haarlemmermeerspoorlijnen. Alle aan het Amstelveense deel van het spoor gelegen stationsgebouwen, spoorwegwachterswoningen en dienstwoningen hebben al een monumentale status.

De gemeente Amstelveen heeft ook twee woonhuizen, een bushokje aan de Dorpsstraat, een kiosk in het Amsterdamse Bos en een grenspaal aan de Hollandse Dijk voorgedragen als gemeentelijk monument. Deze panden en objecten zijn eerder door inwoners van Amstelveen voorgedragen bij het Meldpunt Monumenten.De gemeente Amstelveen kan panden en objecten die een belangrijk deel uitmaken van de lokale historie aanwijzen als gemeentelijk monument om deze te kunnen behouden en beschermen. 'We hebben in onze gemeente veel bijzondere parels van historische waarde. Daar moeten we zuinig mee omgaan. Neem het bushokje aan de Dorpsstraat dat volgens Mooi Noord-Holland veel zegt over het dagelijks leven van de Amstelvener in de 20ste eeuw. Volgens de stichting is het een zeldzaamheid en daarnaast van zowel architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde. Net als de twee woonhuizen aan de Amsteldijk Zuid en Amsterdamseweg en de kiosk in het Amsterdamse Bos. De zeldzame grenspaal aan de Hollandse Dijk is van grote cultuurhistorische waarde. We willen deze stukjes lokale geschiedenis graag behouden voor volgende generaties. Uit het grote aantal aanmeldingen bij het Meldpunt Monumenten blijkt dat de inwoners dit ook graag willen.' zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Bushokje aan de Dorpsstraat in Amstelveen wordt gemeentelijk monument


Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

De kiosk in het Amsterdamse Bos wordt gemeentelijk monument
Op verzoek van de gemeenteraad is eind juni 2018 het Meldpunt Monumenten opgezet. Bij dit meldpunt zijn gedurende zes maanden 72 meldingen binnengekomen. De Vereniging Historisch Amstelveen heeft samen met de Erfgoedcommissie een selectie gemaakt van monumentwaardige objecten. De onafhankelijke adviescommissie Mooi Noord-Holland heeft deze vervolgens onderzocht en beoordeeld. In totaal zijn er 12 gemeentelijke monumenten en één gemeentelijk stadsgezicht geselecteerd waarvan de aanwijsprocedure nog dit jaar wordt gestart. De eigenaren van de vijf panden en objecten zijn geïnformeerd over het voornemen om het een monumentale status te verlenen. De komende zes weken kunnen zij hierop reageren. Hierna volgt een definitief besluit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.