Bijgewerkt: 22 januari 2021

De rekenkamercommissie van Amstelveen start onderzoek naar project A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-09-2014

Hoe is het besluit van de 100 miljoen euro voor de A9 door de gemeenteraad genomen in 2007 en later in 2013 het besluit van de 40 miljoen? Dat vraagt de rekenkamercommissie Amstelveen zich af. De commissie gaat daarom onderzoek doen naar het A9-project. Het gaat in het bijzonder om het besluitvormingsproces en de rol die betrokken partijen daarbij hebben gespeeld.

In 2007 besloot de gemeenteraad, dat Amstelveen een contract mocht tekenen met het Rijk, de provincie en regiogemeenten voor de uitbreiding van de A6, A1, A10-Oost en A9 (het zogenaamde stroomlijnalternatief). De A9 bij Amstelveen zou worden verbreed en ondertunneld. Van de totale kosten van ruim drie miljard zou de gemeente 100 miljoen euro bijdragen. Dit bedrag zou weer terugkomen bij de gemeente door gebiedsontwikkeling. Door de economische crisis na 2008 zag de gemeente minder mogelijkheden om het verwachtte bedrag terug te verdienen. Na heronderhandeling en aanpassing van het ontwerp is het contract in 2014 aangepast en draagt Amstelveen 40 miljoen euro bij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Remco Pols (PvdA) (2de van links) wethouder Ruimtelijke Ordening loopt samen met Jacqueline Cramer (PvdA) minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Joss Tabak (VVD) wethouder Verkeer en Vervoer en minister Camiel Eurlings (CDA) over de brug in Amstelveen richting de St. Annakerk op 23 april 2007 naar de presentatie 'Amstelveen wordt weer één!'


Doel van het onderzoek van de rekenkamercommissie is om te beschrijven, hoe dat is gegaan. Welke stappen zijn er gezet en welke informatie had de gemeenteraad in elke fase. Vragen die aan de orde komen zijn:

•          Welke besluiten zijn genomen en wanneer en hoe zijn deze besluiten voorbereid?

•          Was er keuze uit alternatieven, was de informatie duidelijk en volledig?

•          Wat kan geleerd worden van de contractonderhandelingen en wat op het terrein van het beheersen van risico’s?

Het onderzoek start op 1 september 2014 en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer. Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. De conclusies van het onderzoek kunnen de gemeenteraad helpen bij toekomstige grote, complexe (infrastructurele) projecten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.