Bijgewerkt: 19 september 2020

De reparatiewet inkomensindicaties aan verhuurders aanvaard

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
31-03-2016

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een reparatiewet, waarmee de verstrekking van inkomensindicaties aan verhuurders door de Belastingdienst explicieter in de wet wordt vastgelegd. Minister Blok (Wonen) komt daarmee tegemoet aan de bezwaren van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die oordeelde op 3 februari 2016, dat de plicht tot het desgevraagd verstrekken van verklaringen over het huishoudinkomen niet expliciet genoeg in de wet stond.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Stef Blok (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


Met de aanvaarding van de Wet gegevensverstrekking Belastingdienst kunnen er weer indicaties over het huishoudinkomen verstrekt worden aan verhuurders die per 1 juli een inkomensafhankelijke huurverhoging willen voorstellen. Het webportal van de Belastingdienst gaat daartoe op 1 april 2016 open.

De reparatie zat ook ‘ingebakken’ in de Wet doorstroming huurmarkt, maar deze wacht nog op behandeling door de Eerste Kamer. In dit wetsvoorstel neemt minister Blok het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond over. Voor huurders van een corporatiewoning zullen de huurstijgingen bij de laagste inkomensgroep daarmee gemiddeld lager uitvallen.

Het wetsvoorstel verruimt verder de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Dat draagt bij aan een groter en beter passend aanbod van huurwoningen voor speciale doelgroepen. De minister sluit daarbij aan op het initiatiefwetsvoorstel van Carola Schouten (CU), waarmee de Eerste Kamer instemde. De wet introduceert speciale tijdelijke huurcontracten voor jongeren en starters tot en met 27 jaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.