Bijgewerkt: 24 januari 2021

De totale asielinstroom in Nederland was 31.327 in 2017

Nieuws -> Informatief

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst
17-01-2018

De totale asielinstroom in Nederland (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2017 was 31.327 en daarmee vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor (2016: 31.642) -meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ter vergelijking: in 2015 was de totale asielinstroom 58.880. Het totaal aantal eerste asielaanvragen daalde ten opzichte van 2016, terwijl het totaal aantal nareizigers in 2017 steeg.

Het aandeel van aanvragers (totale asielinstroom) met de Syrische  en Eritrese nationaliteit in het afgelopen jaar was met 35% respectievelijk 13% het grootst. Het totaal aantal personen, dat in 2017 een eerste asielaanvraag indiende (14.716) is ten opzichte van 2016 (18.171) gedaald. Ook in de laatste maand van 2017 vormden Syriërs de grootste groep (17%). Opvallend is de instroom in december van Cubaanse asielzoekers, die verantwoordelijk waren voor 9% van het aantal eerste asielaanvragen.

Foto Amstelveen
(Bron Eurostat/IND - 2018)

Top nationaliteiten asielverplaatsing toestroom asielverhuizing in de afgelopen 12 maanden. Periode: januari 2017-december 2017. Aantal eerste asielverzoeken: 1.428.


Nareis. Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. Het totaal aantal personen dat in 2017 in het kader van nareis naar Nederland kwam, steeg ten opzichte van het jaar daarvoor (2017: 14.490 tegen 2016: 11.814). Ter vergelijking: in 2015 kwamen 13.845 nareizigers Nederland binnen. Meer dan de helft (59%) van hen had de Syrische nationaliteit.

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Het aantal asielaanvragen van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) vertoont in 2017 een daling ten opzichte van 2016 en van 2015 (respectievelijk 1.181, 1.707 en 3.859). Daarbinnen nemen Eritrese asieljongeren  met ruim 40% de meeste aanvragen voor hun rekening. In de bijlages ( 1 en 2 pdf) zijn de relocatie- en hervestiging cijfers en asielcijfers van Eurostat opgenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.