Bijgewerkt: 14 juli 2020

De weg vrijgemaakt voor goedkeuring jaarrekeningen ziekenhuizen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
12-12-2014

Uit omzetonderzoek naar declaraties van ziekenhuizen is gebleken, dat in de jaren 2012 en 2013 in totaal 1,2% van de omzet niet op de juiste manier is gedeclareerd. Begin dit jaar waarschuwde de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), dat de jaarrekeningen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra niet goedgekeurd konden worden. Redenen hiervoor waren de onzekerheid over de hoeveelheid geld, dat ziekenhuizen uit het transitiefonds zouden ontvangen over 2012 en 2013 en dat de omzet van ziekenhuizen sinds 2012 niet meer afhankelijk is van vooraf vastgestelde budgetten, maar van hun prestaties.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Edith Schippers, (VVD) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Betrokken partijen hebben daarom gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Onderdeel van dit plan van aanpak was een omzetonderzoek, waarbij ziekenhuizen en een groot aantal zelfstandige behandelklinieken in kaart hebben gebracht welke registraties en facturaties niet conform de regelgeving hebben plaatsgevonden. De ziekenhuizen en verzekeraars hebben de handschoen voortvarend opgepakt en een grote inspanning geleverd om met dit onderzoek iedere twijfel over goede, of verkeerde declaraties weg te nemen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft op 11 december 2014 de uitkomsten van het omzetonderzoek in de medisch specialistische zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit komt naar voren, dat in totaal € 276 miljoen niet op de juiste manier is gedeclareerd.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen gaan nu in overleg over terugvordering van het onjuist gedeclareerde bedrag. Zorgverzekeraars hebben aangegeven, dat het naar aanleiding van de omzetonderzoeken teruggevorderde bedrag via een verlaging van de premie in 2016 teruggegeven wordt aan de verzekerden. Indien een patiënt vermoedt, dat hij in 2012 of 2013 onterecht eigen risico heeft betaald voor een behandeling in het ziekenhuis kan hij zijn verzekeraar laten uitzoeken, of compensatie van het eigen risico aan de orde is.

De inzet van ziekenhuizen is onderdeel van een bredere aanpak gericht op correct declareren en voorkomen van fouten. Daarin werken ziekenhuizen, NZa en Zorgverzekeraars Nederland samen aan het vergroten van kennis over correct declareren en verbeteren van de administratieve organisatie en interne controle. De lessen uit dit traject worden meegenomen in de volgende jaren, zodat op reguliere wijze gekomen kan worden tot goedkeuring van de jaarrekeningen. Ook wordt blijvend ingezet op het verduidelijken, verbeteren en waar mogelijk versimpelen van de bekostigingssystematiek in de medisch specialistische zorg, en op het verbeteren en versnellen van het declaratieproces.

In dit onderzoek is niet op individueel niveau gekeken naar eventuele opzet in de onjuiste declaraties. Indien er aanwijzingen voor fraude, of overtredingen zijn, zullen de NZa en het Openbaar Ministerie hun bevoegdheden op het gebied van toezicht en strafrechtelijke vervolging toepassen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.