Bijgewerkt: 24 februari 2020

De werkloosheid is in september 2016 gedaald naar 510.000

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/CBS
20-10-2016

Het aantal werklozen kwam in september uit op 510 duizend, meldt CBS. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden bedroeg de afname gemiddeld 13 duizend per maand. De daling is het sterkst onder 45-plussers. UWV telde eind augustus 424 duizend WW-uitkeringen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Veel 45-plussers maken hun comeback op de arbeidsmarkt. In de bouw zijn er de laatste tijd veel banen bijgekomen. In totaal zijn er sinds september vorig jaar bijna 150.000 mensen meer aan het werk. Ook zijn er meer vrouwen aan de slag gegaan.

Minister Asscher: ,,Ik vind het mooi om te zien, dat er steeds meer mensen aan het werk komen, ook veel 45-plussers. De werkloosheid neemt nu in een hoog tempo af, naar het laagste niveau in vier jaar tijd. Onder jongeren is die zelfs op het laagste punt in vijf jaar. Zij kunnen nu ook hun dromen verwezenlijken. Maar we zijn er nog niet. We willen, dat er nog veel meer mensen aan de slag komen. Daar wil ik alles aan doen." De jeugdwerkloosheid is in september gedaald naar 149.000; het laagste punt in vijf jaar. Eind september zaten er 424.000 mensen in de WW; dat is voor de zesde maand op rij een daling van het aantal WW'ers.UWV: veel minder nieuwe WW-uitkeringen vanuit de bouwnijverheid. UWV verstrekte tot en met september dit jaar 377 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 52 duizend minder (-12,1 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 50-plussers bleef de daling beperkt tot 8,7 procent. Veel minder nieuwe uitkeringen kwamen er dit jaar vanuit de sectoren bouwnijverheid (-27,7 procent), de grafische industrie (-24,5 procent) en zorg en welzijn (-22,6 procent).

UWV: Hoog WW-percentage voor 50-plussers en laagopgeleiden. Het aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. UWV telde eind september 424 duizend lopende WW-uitkeringen, 2 duizend (-0,6 procent) minder dan in augustus. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in september 2016 uit op 4,8 procent. Voor laagopgeleiden (7,1 procent) en 50-plussers (7,5 procent) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,8 procent. Van de laagopgeleiden in de WW behoort meer dan de helft (56 procent) tot de leeftijdsgroep 50-plus.

Sterke daling werkloosheid 45-plussers

In september 2016 waren er bijna 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden. Het sterkst was de afname onder 45-plussers. Ruim de helft van de totale werkloosheidsdaling in het afgelopen jaar kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. In september 2016 kwam het aantal werkloze 45-plussers net onder de 200 duizend uit. Een jaar daarvoor waren er nog 250 duizend 45-plussers werkloos.

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in september 66 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen, ongeveer 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In het afgelopen jaar is het aantal mensen met betaald werk met bijna 150 duizend gegroeid. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen en betrof voor bijna drie kwart een toename bij 45-plussers. De overige ruim 4,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 510 duizend werkloos, 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek, of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

WW?

De Werkloosheidswet, of WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld, die werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt. De uitvoering geschiedt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De WW wordt gefinancierd met de premies die sinds 2009 uitsluitend door de werkgevers worden betaald. Volgens het Regeerakkoord 2012 gaan de premies omhoog als verrekening van het financiële voordeel, dat werkgevers hebben door de hervorming van het ontslagrecht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.