Bijgewerkt: 26 januari 2021

Deregulering van het Lokaal Ruimtelijk Beleid Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-11-2014

Minder nota's, minder verordeningen, minder vergunningen

Ooit vastgestelde beleidskaders beoordelen op nut en noodzaak. Afwegen, of het echt nodig is om normen te stellen, of dat we ook met andere “zachtere” instrumenten onze doelen kunnen bereiken. Dat zijn de doelstellingen van Deregulering Lokaal Ruimtelijk Beleid. Het resultaat moet leiden tot minder beleids- en regeldruk. Dit vergroot de verantwoordelijkheid naar bewoners en markt. Het biedt meer ruimte en flexibiliteit, in lijn met de Amstelveense bestuurlijke visie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Loketten in het raadhuis van Amstelveen, waar de bewoners veel zaken kunnen regelen


Het beoogde resultaat levert een vermindering op van het aantal nota’s, verordeningen en vergunningen. Daar, waar kan vindt bundeling van nota’s plaats. Overzichtelijker om het voor Amstelveners makkelijker te maken. De focus ligt bij de start van deregulering op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat gaat om tientallen verordeningen en nota’s, van Archeologische verwachtingskaart Amstelveen, nota welstandsnota tot aan de gedragscode Flora en fauna. Per nota komt een voorstel richting bestuur: in stand houden, intrekken, of bundelen/samenvoegen.

Dit najaar vindt een inventarisatie plaats van alle beleidsdocumenten die de ruimtelijke ordening raken. In 2015 vindt stapsgewijs een beoordeling plaats van beleidsnota’s en verordeningen. Dit moet leiden tot het terugdringen van knellende voorschriften en regels.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.